T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
0-424-21227
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Kamu Yönetimi, İletişim,Halkla ilişkiler, Toplam Kalite Yönetimi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-21227
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Kamu Yönetimi, İletişim,Halkla ilişkiler, Toplam Kalite Yönetimi
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sos.Bil Ens. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sos.Bil Ens. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2010

  ÜAK; Kamu Yönetimi- Fırat Üniversitesi
 • 1 MAHALLİ İDARELER(SBMYO)

  Bölüm Başkanı » Eylül 1995 ile Eylül 1998 tarihleri arasında.
 • 2 SOSYAL BİLİMLER Y.O

  Müdür Yardımcısı » Eylül 1998 ile Ağustos 2002 tarihleri arasında.
 • 3 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Ağustos 2006 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında.
 • 4 HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM B

  Bölüm Başkanı » Şubat 2006 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında.
 • 5 HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM B

  Senato Üyesi » Haziran 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 6 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 2006 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 7 Sosyal Bilimler MYO

  Yönetim Kurulu Üyesi » Nisan 1996 ile Haziran 2005 tarihleri arasında.
 • 8 Sosyal Bilimler MYO

  Yönetim Kurulu Üyesi » Şubat 2009 tarihinden itibaren.
 • 9 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  Bölüm Başkanı » 2016-05-11 tarihinden itibaren.
 • 10 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-05-11 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Yatkın, A., , halkla ilişkiler toplam kalite yönetimi, nobel, 2003, 2, 978-975-591-451-X.
 2. Yatkın, A., , KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, NOBEL, 2015, 235, 978-605-320-072-7.
 3. Ahmet, Y., , N.P.D., , KAMU YÖNETİMİ, LİSANS, 2013, 277, 978-605-5044-12-1.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Yatkın, A., (2014). Kamu Yönetiminde İtibar Yönetimi Uygulaması Kurumsal İmaj Oluşumunda Yönetici ve Çalışanlara Düşen Görev ve Sorumluluklar. Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, (),603-624.
 2. Yatkın, A., (2013). Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerinde Belediye Başkanlarının Liderlik Hükümdar Hizmetkâr Özelliklerinin Belirleyiciliği TRB I Bölgesi Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(2),45-82.
 3. Ahmet, Y., , F.U., (2012). Kamu Kurumlarında Yeni İletişim Teknolojileri Kullanımının Kurumsal İmaja Etkisi Türkiye İstatistik Kurumu Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science, 23(1),159-167.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ahmet, Y., , Y.A.P., , F.K., (). Yönetim Anlayışında Değişim Aracı Olarak Demokratik Kültürün Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Açısından Önemi. “XXI. YÜZYILDA KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ: KAMU ÇALIŞANLARININ İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ALANLARINDA KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, (),-.
 2. Yatkın, A., (). TÜRKİYE DE KAMU KURUMLARINDA İŞE ALMADA KADINLARIN DURUMUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,, (),-.
 3. Ahmet, Y., , Y.A.P., (). Türkiye de Kentsel Dönüşüme Bütüncül Bir Bakış Elazığ Örneği. KAYFOR11, (),-.
 4. Ahmet, Y., , F.K., (). Türkiye de Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışında Belediyelerin Dönüşümü ve Kentsel Hizmetlerin Finansman Sorunu. KAYFOR11, (),-.
Ulusal
 1. Ahmet, Y., , Y.A.P., , F.K., (). Türk Kamu Yönetiminde Etik Dışı Davranışların Önlenmesinde Örgüt İkliminin Yeri ve Önemi. II.KAMU ETİĞİ KONGRESİ, (),-.
 2. Ahmet, Y., , Y.A.P., (). Türkiye de Kamu Güvenliğinin Sağlanmasında Özel Güvenlik Teşkilatı ve İşleyişi Açısından Etik Sorunlar. II.KAMU ETİĞİ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. SEÇMEN GÖZÜYLE BELEDİYE BAŞKANLARININLİDERLİK ÖZELLİKLERİ, BELEDİYE HİZMET KALİTESİ VE SEÇMEN BAĞLILIĞI ETKİLEŞİMİ: TRB - 1 BÖLGESİ İL MERKEZİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ, 02.10.2011-28.10.2012