T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Aysun YILDIZ ALTUN

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Gaziantep
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., , CURRENT TOPICS IN ANESTHESIOLOGY, INTECH, 2017, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, S., Muz, A., Yıldız, A.A., Önal, S.a., (2018). Intradiscal ozone therapy for lumbar disc herniation.. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 30(64),52-55.
 2. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip 1’xxde (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. Journal of Anesthesia, 26(1),36-39.
Ulusal
 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2018). Progresif familyal intrahepatik kolestaz tip 1’xxde (byler hastalığı) Anestezi Yöntemi. JARSS Anestezi Dergisi, 26(1),36-39.
 2. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2018). PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ TİP I’xxDE(BYLER HASTALIĞI) ANESTEZİ YÖNETİMİ. JARSS ANESTEZİ DERGİSİ, 26(1),36-39.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., (2018). FEMUR FRAKTÜRÜ NEDENİYLE OPERE OLAN GERİATRİK HASTALARDAKİ PERİFERİK BLOK DENEYİMLERİMİZ. 1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (),-.
 2. Bolat, E., Beştaş, A., Tuncer, K.K., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2017). Rhabdomyolysis Developing in Intensive Care Unit. 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 3. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Post-traumatic Hemophagocytic Syndrome. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 4. Demirel, İ., Beştaş, A., Yıldız, A.A., Üstünel, L., Tuncer, K.K., Bolat, E., (2017). A Rare Complication of Central Venous Catheterization.Forgotten Guidewire. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
Ulusal
 1. Yıldız, A.A., Akel, R., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Polat, M.F., Beştaş, A., (2018). PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU UYGULAMASINDAKİ ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ. TARK 2018, (),-.
 2. Yıldız, A.A., Akel, R., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Polat, M.F., Beştaş, A., (2018). Parkinson hastalığı tedavisi için derin beyin stimülasyonu uygulamasındaki anestezi deneyimlerimiz. TARK 2018, (),-.
 3. Karabulut, F., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Akın, S., Beştaş, A., (2018). TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA QUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARK 2018, (),-.
 4. Beştaş, A., Kaya, H., Bolat, E., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2018). HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ KOMPLİKASYONU:İNTRASEREBRAL VE SUBARAKNOİD KANAMA. 1, ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 5. Beştaş, A., Kaya, H., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Gönen, M., (2018). SEPSİSLİ OLGUDA GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 6. Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Kılınç, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde PSI (Patient State İndex) Monitörizasyonunun Delenme Süresine Etkisi: İnhalasyon Anestezisi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Işık, S.M., Beştaş, A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Azak, B.A., (2017). Bariatrik Cerrahi Uygulanan Morbid Obez Hastaların Genel Anesteziden Derlenme Özelliklerinin Araştırılması. TARK 207 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 8. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Pediatrik Olguda Entübasyona Bağlı Gelişen Pnömotoraks. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 9. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Amyotrofik Lateral Sklerozlu Olgularda Anestezi Deneyimimiz. TARK 2017 51.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 10. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypass Cerrahisi Sırasında Pleth Variability Index ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Etkinliği. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 11. Özdemir, M., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Beştaş, A., (2017). Sleeve Gastrektomi geçiren Hastalarad Pleth Variability Index Kontrollü Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Doku Perfüzyonuna Etkisinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 12. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.