T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Aysun YILDIZ ALTUN

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Gaziantep
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., , CURRENT TOPICS IN ANESTHESIOLOGY, INTECH, 2017, , 978-953-51-2918-9.
 2. Demirel, İ., Yıldız, A.A., , Travma Hastasının Yoğun Bakımı, Türkiye Klinikleri, 2019, , 978-605-034-045-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Seçen, Ö., Özcan, S., Yıldız, A.A., Demirel, İ., (2020). The effect of subarachnoid or epidural bupivacaine on theQTc and P-wave dispersion. Annals of Medical Research, 27(6),1733-1737.
 2. Özcan, S., Muz, A., Yıldız, A.A., Önal, S.a., (2018). Intradiscal ozone therapy for lumbar disc herniation.. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 30(64),52-55.
Ulusal
 1. Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2019). TRAVMATİK BEYİN HASARI. TÜRKİYE KLİNİKLERİ YOĞUN BAKIM ÖZEL SAYISI, (),45-56.
 2. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2018). Progresif familyal intrahepatik kolestaz tip 1’de (byler hastalığı) Anestezi Yöntemi. JARSS Anestezi Dergisi, 26(1),36-39.
 3. Altun, S., Yıldız, A.A., (2013). Uzun Süre (20 Yıl) Kapalı Kalan Nazal Pasajın Akciğer Parankimi Üzerine Etkileri:Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(2),99-100.
 4. Özcan, S., Öner, s.f., Yıldız, A.A., Demir, Ş., (2016). Ankilozan Spondilitli İki Olguda İki Farklı Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergsi, 30(1),35-37.
 5. Yıldız, A.A., Coşkun, D., Bozkırlı, F., (2020). Transüretral Rezeksiyon Yapılan Yaşlı Hastalarda Spinal Anesteziiçin Optimal İzobarik Bupivakain Dozu Nedir?. Fırat Tıp Dergisi, 25(1),48-52.
 6. Özcan, S., Yıldız, A.A., (2013). Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Metoklopramidve Ketaminin Tek Başına Kullanımları ve Lidokain ileKombinasyonlarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3),125-129.
 7. Özcan, S., Yıldız, A.A., (2013). Probe Küretajda Uygulanan Sedasyonda Esmolol’xxun Kullanılan Propofol Dozuna Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3),131-134.
 8. Altun, S., Yıldız, A.A., (2014). Rinoplasti Operasyonlarında Nazal Tampon Gerekli midir?. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),72-74.
 9. Altun, S., Yıldız, A.A., (2014). Meme Küçültme Operasyonlarında Tumesen İnfiltrasyonu ve Bupivakain injeksiyonunun Postoperatif Ağrıya Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 28(1),1-4.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bolat, E., Beştaş, A., Tuncer, K.K., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2017). Rhabdomyolysis Developing in Intensive Care Unit. 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 2. Demirel, İ., Beştaş, A., Yıldız, A.A., Üstünel, L., Tuncer, K.K., Bolat, E., (2017). A Rare Complication of Central Venous Catheterization.Forgotten Guidewire. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 3. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Post-traumatic Hemophagocytic Syndrome. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 4. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., (2018). FEMUR FRAKTÜRÜ NEDENİYLE OPERE OLAN GERİATRİK HASTALARDAKİ PERİFERİK BLOK DENEYİMLERİMİZ. 1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (),-.
 5. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Payam, R., (2019). Renal Injury After Hyperthermic İntraperitoneal Chemotherapy with Cytoreductive Surgery in Patients with Ovarian Cancer. 22nd INTERNATIONAL INTENSIVE SYMPOSIUM, (),-.
Ulusal
 1. Bolat, E., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Atay, Ö., Beştaş, A., (2020). POST-OPERATİF DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ. TARK 2019, (),-.
 2. Beştaş, A., Kaya, H., Bolat, E., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2018). HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ KOMPLİKASYONU:İNTRASEREBRAL VE SUBARAKNOİD KANAMA. 19, ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 3. Beştaş, A., Kaya, H., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Gönen, M., (2018). SEPSİSLİ OLGUDA GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 4. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Pediatrik Olguda Entübasyona Bağlı Gelişen Pnömotoraks. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 5. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Amyotrofik Lateral Sklerozlu Olgularda Anestezi Deneyimimiz. TARK 2017 51.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 6. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Işık, S.M., Beştaş, A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Azak, B.A., (2017). Bariatrik Cerrahi Uygulanan Morbid Obez Hastaların Genel Anesteziden Derlenme Özelliklerinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 8. Özdemir, M., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Beştaş, A., (2017). Sleeve Gastrektomi geçiren Hastalarad Pleth Variability Index Kontrollü Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Doku Perfüzyonuna Etkisinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 9. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypass Cerrahisi Sırasında Pleth Variability Index ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Etkinliği. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 10. Karabulut, F., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Akın, S., Beştaş, A., (2018). TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA QUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARK 2018, (),-.
 11. Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Kılınç, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde PSI (Patient State İndex) Monitörizasyonunun Delenme Süresine Etkisi: İnhalasyon Anestezisi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 12. Yıldız, A.A., Akel, R., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Polat, M.F., Beştaş, A., (2018). Parkinson hastalığı tedavisi için derin beyin stimülasyonu uygulamasındaki anestezi deneyimlerimiz. TARK 2018, (),-.