T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
Arapça, İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 5107
Eposta :
Fax :
0-424-24160
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İslam Tarihi

Doğum Yeri Adana
Yabancı Dil Arapça, İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 5107
Eposta
Fax 0-424-24160
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İslam Tarihi
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  İnonü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2005

  Ankara
 • Profesörlük » 2011

  Elazığ
 • 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Ocak 2002 ile Aralık 2004 tarihleri arasında.
 • 2 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Kasım 1997 ile Kasım 2000 tarihleri arasında.
 • 3 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Ocak 2006 ile Şubat 2014 tarihleri arasında.
 • 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Şubat 2006 ile Mart 2013 tarihleri arasında.
 • 5 İslam Tarihi Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2006 tarihinden itibaren.
 • 6 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan » Mart 2011 ile Mart 2013 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Tutar, A., , İslâm Kurumları Tarihi, Grafiker Yayınları, 2013, 543, 978-605-4692-41-5.
 2. Tutar, A., , İslâm Kurumları Tarihi, Grafiker, 2017, 543, 978-605-4692-41-5.
 3. Tutar, A., , XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Sancağı’nda Dinî Yapı, -, 2003, 172, 975-288-346-X.
 4. Tutar, A., , Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı, Gaziantep Üniversitesi Matbaa ve Basımevi, 2017, 696, 978-975-7375-42-5.
 5. Tutar, A., , Prof.Dr. Harun Güngör Armağanı, Kesit Yayınları, 2010, 392, 987-605-4117-47-5.
 6. Tutar, A., , Hz. Peygambe’in (sas) Kişiliği ve Bazı Özellikleri, Siyer, 2016, , 978-605-4620-34-0.
 7. Tutar, A., , Hz. Peygamber (sas) Döneminde Gündelik Yaşam, Siyer, 2015, , 978-605-4620-37-1.
 8. Tutar, A., , XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Kozan Sancağı İdarî İktisadî ve Sosyal Yapı, Manas, 2010, 134, 978-975-6089-43-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tutar, A., Erdoğan, İ., (2017). DİVÂNU LUGÂTİ T TÜRK TE YER ALAN BAZI ASKERİ KAVRAMLAR. İslami Araştırmalar ergisi, 28(1),19-26.
Ulusal
 1. Tutar, A., (2001). İslam Tarihinde Hac İbadetinin Ortaya Çıkışı ve Hz. Muhammed’xxin Hac Emirliğini Tesisi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (6),75-86.
 2. Tutar, A., (2000). Osmanlı İdaresinde Belen’in Nüfusu ve Dini Yapısı (1865-1914). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),437-441.
 3. Tutar, A., (2000). Osmanlı Döneminde Antakya’nın Nüfusu ve Dini Yapısı (1860-1921). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5),71-79.
 4. Tutar, A., (1999). Hz. Muhammed S.A.S. ve Sabır. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4),137-144.
 5. Tutar, A., (1996). Dede Korkut Kitabında Dini Motifler. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1),241-251.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tutar, A., (2018). Türk İslam Medeniyetinde Peygamber Anlayışı. TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Balıkesir, (),389-397.
 2. Tutar, A., (2012). XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Şehrinin Kültürel Yapısı. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 7(),3221-3231.
 3. Tutar, A., (2009). XIX Yüzyılın Sonlarında Batman Yöresinin Dini Yapısı. bildiri, (),-.
 4. Tutar, A., (2012). 19. Yüzyılın Sonlarında Gürün’ün İdari Yapısı. Uluslararası Gürün Sempozyumu, (),-.
 5. Tutar, A., (2017). 19. Yüzyılın Sonlarında Antep’in İdari ve Dini Yapısı. Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’xxte Dini Hayat, (),-.
 6. Tutar, A., (2017). Ebu Hanife’nin Din-Siyaset İlişkisi Açısından Konumu. IV. Uluslararası Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu Hanefilik-Maturidilik, (),-.
 7. Tutar, A., (2017). İslam’da İnsan Anlayışı. DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, (),-.
 8. Tutar, A., (2016). 19. Yüzyılda Urfa Sancağının İdari ve Sosyal Yapısı. I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, 1(),-.
Ulusal
 1. Tutar, A., (2009). XIX. Yüzyılın Sonlarında Mersin Sancağı’xxnda Dini Yapı. Mersin Sempozyumu, 3(),21802189-.
 2. Tutar, A., (2011). Tarsuslu Müderrisler. Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, (),-.
 3. Tutar, A., (2009). 19. Yüzyılın Sonlarında Zile’nin Dini ve Sosyal Yapısı. Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu, (),-.
 4. Tutar, A., (2002). İşgal Yıllarında Hatay’ın Demografik Yapısı. Türkiye’xxnin Güvenliği Sempozyunu (Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler), (),-.

Üyelikler

 1. İslam Tarihçileri Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 17