T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın TEMİZER

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Av ve Yaban Hayatı, Ekoloji, Taksidermi, Omurgalı Hayvanlar, Balık Biyolojisi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Av ve Yaban Hayatı, Ekoloji, Taksidermi, Omurgalı Hayvanlar, Balık Biyolojisi
 • Lisans » 1982 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi
 • Doktora » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

I. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Kayalık Gerbili (Gerbillus dasyrus) Türünün Koruma eylem Planı, İ. Akın TEMİZER, ELAZIĞ / KİLİS, ELAZIĞ, 2015

Kitaplar

 1. Temizer, İ., , OMURGALILAR AMNİYOTA AMPHİBİALAR SÜRÜNGENLER KUŞLAR MEMELİLER VE YABAN HAYATI DERS NOTLARI, Elazığ, 2001, 200, .
 2. Temizer, İ., , OMURGALI DERS VE LABORATUVAR NOTLARI, Elazığ, 2002, 200, .
 3. Tel, M., Temizer, İ.A., Önel, A., Haydar, K., Ercan, V., , Kilis İli Kayalık Gerbili Gerbilus dasyurus Tür Eylem Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınevi, 2015, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özgen, İ., Anlaş, S., Eduard, K., Temizer, İ.A., (2015). Contribution to the knowledge of Staphylininae Staphylinidae Coleoptera in Elazığ province of Turkey. Journal of Entomology and Zoology Studies, 3(1),224-226.
Ulusal
 1. Önel, A., Temizer, İ.A., (2019). Sexual Dimorphism of the Maxilla in European Hare Using Geometric Morphometric Techniques. Van Veterinary Journal, 30(1),41-44.
 2. Önel, A., Temizer, İ.A., (2019). Sexual Dimorphismof the Maxillain European Hare Using Geometric Morphometric Techniques. Van Veteriner Dergisi, 30(1),41-44.
 3. Özdemir, N., Temizer, İ.A., Duman, E., (2001). Keban Baraj Gölü ve Ağın Yöresinde Yaşayan Lutra lutra’xxnın Biyolojik Özelliklerinin Saptanması. FÜNAF, (),-.
 4. Karadağ, H., Bilgiç, S., Temizer, İ.A., Girgin, A., (1988). Kurt (Canis lupus) ve Tilki (Canis vulpes) İskelet Kemiklerinin Yerli Köpeklerinkine (Canis familiaris) Göre. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg,, (),-.
 5. Temizer, İ.A., (2001). Kozluk Çayı (Arapgir) Balıklarının Taksonomisi. Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 6. Temizer, İ.A., (2001). Türkiye’xxde Tilki (Vulpes vulpes) Alttürlerinin Taksonomik Durumu. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, (),-.
 7. Temizer, İ.A., Özdemir, N., (1992). Çıldır Gölü’xxnde Yaşayan Cyprinidlerin (Cyprinus carpio L. 1758) Etlerin Verimliliği Üzerine Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.
 8. Temizer, İ.A., Karadağ, H., Girgin, A., Bilgiç, S., (1988). Kurt ve Tilkinin İskeletlerinin Köpek İskeletine Kıyasla Makro-Anatomik Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Med. Fac., (),-.
 9. Temizer, İ.A., Ay, A., (1995). Elazığ-Hazar Gölünde İzlenen Problemler ve Gölün Geleceği. 1.Hazar Gölü ve Çev resi Sempozyomu, (2),-.
 10. Temizer, İ.A., Ay, A., (1995). Hazar Gölü ve Çevresinde Yaşayan Kuş Türlerinin Araştırılması. 1. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyomu, (2),-.
 11. Temizer, İ.A., Atilla, M., (2003). Elazığ Yöresindeki Sansarların (Mammalia: Carnivora) Taksonomisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4),473-484.
 12. Temizer, İ.A., Şen, D., (2008). Keban Baraj Gölü’xxnde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’xxda Kemiksi Yapılardan Karşılaştırmalı Yaş Tayini. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bil. Dergisi, 20(1),57-66.
 13. Temizer, İ.A., Atalar, Ö., (2009). Vaşak, Sansar,Tilki ve Kurtta Ossa Faciei’xxnin Karşılaştırmalı Anatomisi.. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 23(2),107-110.
 14. Temizer, İ.A., Önel, A., (2004). Elazığ, Erzincan ve Malatya İlleri Sciurus anamolus (Grüldenstaedt, 1785) Populasyonlarının Taksanomik Yönden İncelenmesi.. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 15. Önel, A., Temizer, İ.A., (2011). Elazığ ve Malatya İlleri Yabani Tavşanı ( Lepus europaeus Pallas,1778) ’xx nın Geometrik ve Morfometrik Yöntemler KUllanıllarak Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 16. Özgen, İ., Temizer, İ.A., Şenyüz, Y., (2014). Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, (),-.
 17. Temizer, İ.A., Özdemir, N., (1991). Tunceli-Erzincan Bölgelerinde Yaşayan Yabani Dağ Keçisi Cafpar aegagrus aegagrus Erxleben, 1777 Yabani Dağ Keçilerinin Sosyal ve Yurt Edinme Davranışları.. Kelaynaktan Haberler, (),-.
 18. Özdemir, N., Temizer, İ.A., Duman, E., (1993). Doğal Hayatın Korunması, Av Hayvanları ve Avcılığın Düzenlenmesi. 1. Ormancılık Şurası, 2(006),-.
 19. Temizer, İ.A., Özdemir, N., (1991). Tunceli Erzincan Bölgelerinde Yaşayan Yabani Dağ Keçisi Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1777’xxnin Yurt Edinme , Çiftleşme, Doğum, Yavru Büyütme, Yavru Eğitimi ve savunma davranışları. Tabiat ve insan dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Temizer, İ.A., (2018). The taxonomy of the weasels in the Elazig region. 1st International Veterinary Biochemistry and clinical Biochemistry congress, (),-.
 2. Temizer, İ.A., Önel, A., (2018). Elazığ ve Malatya Lepus europaeus pallas ’xxın geometri morfometrik yöntemlerle karşılaştırılması. 1st International Veterinary Biochemistry and clinical Biochemistry congress, (),-.
Ulusal
 1. Özdemir, N., Temizer, İ.A., Ayvaz, Y., (1990). Keban Barajına Stoklanan Aynalı Sazanların (Cyprinuscarpio L.) Gelişmeleri ve Bazı Vücut Organlarıyla İlgili Bir Araştırma. Erzurum X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4(),297-308.
 2. Temizer, İ.A., (1995). Hazar Gölü ve Çevresinde Yaşayan Kuş Türlerinin Araştırılması. Kuş Türleri, (),-.
 3. Temizer, İ.A., (1995). Elazığ-Hazar Gölünde İzlenen Problemler ve Gölün Geleceği.. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu, (),-.
 4. Temizer, İ.A., Önel, A., (2015). Kilis İli Kayacak Gerbili Gerbilus dasyurus eylem planı. Fare Çalıştayı, (),-.

Projeler

 1. Biyoloji bölümü içinde hayvansal örneklerin biyogüvenlik şartları içinde düzenli olarak korunması için zooloji müzesinin kurulması, 26.05.2017-20.03.2018
 2. Elazığ ve Malatya İlleri Yabani Tavşanı (Lepus europaeuns Pallas1778) Populasyonlarının Geometrik Morfometrik Yöntemler Kullanılarak Karşılaştırılması., 02.01.2010-02.07.2010
 3. Keban Baraj Gölünde Dört Farklı Bölgeden (Koçkale, Pertek, Çemigezek,Keban) Avlanan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.1758)’xxda Endohelmintlerin Araştırılması., 25.04.2008-25.04.2008
 4. “ Biyoloji Bölümü içinde Hayvansal Örneklerin Biyogüvenlik Şartları içinde Düzenli olarak Korunması için Zooloji Müzesinin Kurulması’’, 26.05.2017-
 5. Kayalık Gerbili Gerbilus dasyurus türünün popülasyonlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik tür eylem planının hazırlanması, 01.01.2015-01.10.2015
 6. ELAZIĞ İLİNDEKİ STAPHYLİNİNAE COLEOPTERA STAPHYLİNİDAE ALTFAMİLYASI TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ARAŞTIRMALAR, 11.10.2012-15.04.2015
 7. KİLİS İLİ KAYALIK GERBİLİ Gerbillus dasyurus TÜR EYLEM PLANI, 13.05.2015-09.10.2015
 8. Keban Baraj Gölü ve Ağın Yöresinde Yaşayan Lutra lutra’xx nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması, 17.02.1994-23.02.1994
 9. Kars Çıldır Gölünün Balık Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri Göl Bitkileri Göl Kuşları ve Göl Etrafında Yetişen Makrofungusların İncelenmesi, 10.02.1990-12.12.1990
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 1