T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Ahmet TEKTEMUR

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 4640
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 4640
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans » 2013 Yılı mezunu

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yardımcı, A., Ülker, N., Tektemur, A., Kaya, N., Erdem, G.E., Akkoç, R.F., Ozan, İ.E., (). Effects of Tobacco and Alpha Lipoic Acid Treatment on Puberty Parameters in Male Rats. NEUROENDOCRINOLOGY, (),-.
 2. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 3. Önalan, E., Tektemur, A., Buran, İ., Özaydın, S., (2018). Administration of testosterone propionate changessignificantly the expressions of ion channel genes inthe mouse prostate tissues. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 4. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Kuloğlu, T., Danış, N., Erbay, B., (2018). Investigating of Piezo 1 and Piezo 2 ion channelexpressions in human primary malignantmesothelioma. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20-23 Apr. 2018, 10(2),-.
 5. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Çalık, İ., Danış, N., (2018). Sonic hedgehog signal pathway has changed in testicular cancer. 7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 10(2),-.
 6. Etem, Ö.E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). CURATIVE EFFECTS OF SWIMMING EXCERSISE IN OBESE PCOS RAT MODEL. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, (),-.
 7. Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Özercan, İ.H., (2017). Curative effects of swimming excercise in obese Pcos rat model. 3rd ınternational conference of science, ecology and technology, (),-.
 8. Tektemur, A., Özaydın, S., Önalan, E., Elyas, H., (2017). TRPM2 ion channel may have a role effecting autophagy in prostate cancer. 3rd International Conference on Scıence Ecology and Technology, (),-.
Ulusal
 1. Aksoy, A., Artaş, G., Önalan, E., Tektemur, A., (2018). Mezetelyomada Mesotelin ve Stathmin-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi ve Mesotelin ve Stathmin-1’xx in siRNA’xx larla Susturulmasının Otofai, İnvazyon ve Apoptoz Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.
 2. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Hipospadias genetiğinde SHH (Sonic Hedhehog) yolağının araştırılması. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 3. Tektemur, A., (). HİPERHOMOSİSTEİNEMİK FARELERİN BEYİN VE KALPLERİNDEKİ İYON KANAL EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 5. HÜCRESEL SİNİR BİLİM GÜNLERİ, (),-.
 4. Tektemur, A., (). MALİN MELANOMDA PİEZO İYON KANALLARININ GEN EKSPRESYON PROFİLLERİ. 13. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. Hipospadias genetiğinde SHH (sonic hedgehog) yolağının araştırılması, 05.07.2017-20.03.2018
 2. Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi, 13.06.2018-
 3. Mesane Tümörleri Üzerine Klor İyon Kanallarının Etkinliği, 30.03.2017-01.10.2018
 4. Sıçan Polikistik Over Sendromu Modelinde Metformin ve Rosiglitazonun Yumurta Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 5. İNSAN AKCİĞER KANSER LC-3 HÜCRE HATLARINDA TRPM5 İYON KANALININ OTOFAJİK HÜCRE ÖLÜMÜNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 23.06.2016-10.02.2017
 6. Sıçan Polikistik over sendromu modelinde metformin ve rosiglitazonun yumurta kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 7. Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin, Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 26.12.2016-
 8. ELABELA hormonunun sıçan böbrek hasarındaki rolünün araştırılması, 19.09.2017-
 9. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.1916-
 10. Meteorin benzeri olarak bilinen yeni bir hormonun kalp iskemi reperfüzyon hasarındaki rolünün araştırılması, 26.12.2016-
 11. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 HÜCRE HATTINDA TRPM2 İYON KANALININ OTOFAJİK YOLAKLARDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI, 08.07.2014-25.12.2015

Üyelikler

 1. ÖGEDER
 2. TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERNEĞİ