T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KARA

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 2358
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doğum Yeri İzmir
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 2358
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Celal Bayar Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Süleyman Demirel Üniversitesi

Kitaplar

 1. Canatan, D., Aydınok, Y., Alanoğlu, E.G., Balkan, C., Kara, A., Kuybulu, A.E., , Talasemi Hakkında Herşey, Retma, 2005, 162, 975-00438-6-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yetkin, A.Z., Kara, A., Kılınç, G., Öztürk, M., Kılbaş, A., Uskun, E., Bozkurt, F.Y., Canatan, D., (2007). Does the periodontal health of thalassemia major patients have an impact on the blood lipid profiles A preliminary report. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 29(10),694-699.
 2. Sipahi, T., Kara, A., Kuybulu, A.E., Egin, Y., Akar, N., (2009). Congenital thrombotic risk factors in beta thalassemia. Clinical and Applied Thrombosis / Hemostasis, 15(5),581-584.
 3. Gedikli, Ö., Altınbaş, A., Kara, A., Doğan, A., Özaydın, M., Aslan, S.M., Acar, G., Duran, C., (2007). Elastic Properties of the Ascending Aorta in Patients with B Thalassemia Major. ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, 24(8),830-836.
 4. Duran, C., Cavidan, K., Nihal, B., Oğuz, N., Coşan, R., Cengiz, Ö., Kara, A., (2004). Different desferrioksamine usage in the patients with Thalassemia major a cost effect analysis. Turkish Journal of Haematology, 21(4),173-176.
 5. Kara, A., Gürgöze, M.K., Kara, M., Aydın, M., (2018). Evaluation of Genetic Polymorphisms for DeterminingSteroid Response in Nephrotic Children. Annals of Clinical Laboratory Science, 48(4),478-483.
Ulusal
 1. Esen, İ., Kara, A., Ceylaner, S., (2015). Otoimmün Poliendokrinopati Kandidiazis Ektodermal Distrofi APECED Sendrom lu İki Kız Kardeş. Fırat Tıp Derg/Firat Med J, 20(4),225-228.
 2. Gürgöze, M.K., Kara, A., (2013). Çocuklarda Minimal Değişiklik Hastalığı Fokal Glomerülosklerozda Güncel Tedavi. Türkiye Klinikleri, 6(2),1-7.
 3. Çetin, H., Kuybulu, A.E., Kara, A., (2006). Pulmoner atelektazili yenidoğan bebeklerde intratrekeal N asetil sistein lavajı. Ege Pediatri Bülteni, 13(3),163-167.
 4. Öktem, F., Türedi, Y.A., Çandır, Ö., Kara, A., (2004). Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni İnfantil oksalozis olgusu. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2(3),49-52.
 5. Kara, A., (2018). Rotavirüs ve Adenovirüs gastroenteriti tanısıyla izlenen çocukların klinik ve epidemiyolojik özellikleri: 8 yıllık tek merkez deneyimi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (2),-.
 6. Kara, A., Gürgöze, M.K., Gözütok, A.U., (2018). Üriner Sistem Taş Hastalığı olan Çocukların Metabolik Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 23(3),142-145.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kara, A., Gürgöze, M.K., (2018). The Efficacy of Nitrofurantoin for Children With Acute Cystitis Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Esherichia coli. 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, (),-.
 2. Poyrazoğlu, H.G., Öz, F.N., Kara, A., Doğan, Y., Gürgöze, M.K., Kılıç, M., (2015). Atipical and Fulminant Clinical Course Subacute Sclerosing Panencephalitis. 11th EPNS Congress, 19(1),32-32.
 3. Şeref, O., Karaaslan, T., Ergürhan, İ.İ., Ayata, A., Öktem, F., Altın, H., Şanlılar, M., Kara, A., (2003). A Patıent With Fracture of The Cervical Vertebrae. 1. AkdenizÜlkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği (UMENS) Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Kara, A., (2018). Üriner Sistem Taşı olan Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda Taş Hastalığının Metabolik Değerlendirilmesi ve Sonuçları.. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 2. Esen, B., Kara, A., Ecin, S., Hançerli, Ö., Gürgöze, M.K., (2012). İki Kardeşte Hipertansiyon Sebebi Olarak Aksesuar Renal Arter. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 3. Kara, A., Ozan, T., Gürgöze, M.K., Orhan, İ., (2015). Nadir Bir Üriner Anomali: Üretral Duplikasyon.. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 3, (),-.
 4. Kara, A., Gürgöze, M.K., Yılmaz, E., Özercan, İ.H., (2017). Perikardiyal Effüzyon ve Assit ile Başvuran Diyaliz Hastası.. Çocuk Nefrolojisi 4. Olgu Panayırı, 1(1),-.
 5. Kara, A., Gürgöze, M.K., (2016). Situs İnversus Totalis ve Nefrotik Sendrom Birlikteliği. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi., (),-.
 6. Poyrazoğlu, H.G., Kara, A., Oğuz, F., (2016). İntrakranial Kanama ile Prezente Olan Pridoksin Bağımlı Nöbet: Olgu Sunumu.. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi., (),-.
 7. Kara, A., Gürgöze, M.K., (2016). Olgu Sunumu: Madde Kullanımına Bağlı Renal Amiloidoz.. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 8. Poyrazoğlu, H.G., Öz, F.N., Kara, A., Altay, D., Doğan, Y., (2016). Rota virüs gastroenteriti sonrasında gelişen ensefalit: Olgu sunumu.. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 9. Oğuz, B., Gürgöze, M.K., Kara, A., (2016). Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarının İzlem ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.. III. Çocuk Romatoloji Kongresi, (),-.
 10. Gürgöze, M.K., Karatoprak, K.Ö., Karabulut, M., Kara, A., Oğuz, B., Yılmaz, E., (2018). Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısıyla İzlenen Hastalarda Perikard Tutulumu ve Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi. 4. Çocuk Romatoloji Kongresi, (),-.
 11. Kara, A., Müngen, E., (2018). Hastanemiz Çocuk Nefroloji Kliniğinde Izlenen Hipertansiyon Hastalarının Etyolojik Değerlendirilmesi.. 4. Bahar Pediatri Günleri, (),-.
 12. Kara, A., Gürgöze, M.K., Bakar, D.S., Kalkan, K., (2015). Epidermolizis büllozalı hastada steroide dirençli nefrotiksendrom. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 3, (),-.
 13. Kara, A., Saraç, M., Gürgöze, M.K., Koç, Z.P., (2015). Asemptomatik seyreden intratorasik böbrek. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 3, (),-.
 14. Kara, A., Sarı, M.Y., Gürgöze, M.K., (2015). Deferasirox Kullanımına Bağlı Gelişen Bartter Sendromu.. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı 3, (),-.
 15. Hançerli, Ö., Kara, A., Kara, M., Gürgöze, M.K., (2014). Nefrotik Sendromlu Çocuklarda MDR-1 Geni mRNA Ekspresyonunun Tedaviye Cevabın Belirlenmesinde Rolü. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 16. Bakal, Ü., Saraç, M., Kara, A., Gürgöze, M.K., Kazez, A., (2012). Periton Diyaliz Kataterli Hastaların 5 Yıllık Sonuçları. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 17. Kara, A., Gürgöze, M.K., Müngen, E., Poyrazoğlu, H.G., Aşçı, T.Z., (2017). 2012-2016 yılları arasında üriner sistem enfeksiyonu saptanan çocuk hastalarda izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. 53. Türk Pediatri Kongresi, 52(1),13-13.
 18. Köse, H., Kara, A., Kara, M., Gürgöze, M.K., (2012). Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Ailesel Akdeniz Ateşi Gen Mutasyon Sıklığı ve Prognozla İlişkisi. 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 19. Çetin, H., Akkaya, A.E., Kara, A., (2006). Pulmoner Atelektazili Yenidoğan Bebeklerde İntratrekeal N-asetilsistein Lavajı. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (),-.
 20. Kara, A., Gürgöze, M.K., Koç, Z.P., (2016). Multikistik Displastik Böbrek Hastaları ve Eşlik Eden Anormallikler. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 21. Kara, A., Gürgöze, M.K., Aydın, M., Bakal, Ü., (2016). Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 22. Kara, A., Gürgöze, M.K., Kara, M., (2014). Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Steroide Cevabın Belirlenmesinde MDR-1, CYP3A5 ve CYP3A4 Gen Polimorfizmlerinin Etkisi. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, (),-.
 23. Esen, İ., Kara, A., Ceylaner, S., (2014). Otoimmün Poliendokrinopati Sendromlu İki Kız Kardeş. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, (),-.
 24. Yetkin, A.Z., Kara, A., Öztürk, T.M., Kılbaş, A., Uskun, E., Bozkurt, F.Y., (2006). Talasemi Major Hastalarının Periodontal Sağlığının Kan Lipid Profiline Etkisi Var mı?: Ön Bulgular. Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu, (),-.
 25. Kara, A., (2009). Ailesel Bilateral Preauriküler Sinüs Olgusu. 53. Milli Pediatri Kongresi, (),44-44.
 26. Kara, A., Ayata, A., (2007). Bir Olgu Nedeniyle Non Hodgin Lenfoma. 43. Türk Pediatri Kongresi, (1),327-328.
 27. Çetin, H., Kara, A., Olgar, Ş., (2005). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde 2002-2004 Yılları Arası Neonatal Mortalite Oranları. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (),-.
 28. Kara, A., Çetin, H., Öktem, F., (2007). Yenidoğan Döneminde Argininosüksinik Asidüri Olgusu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (),-.
 29. Kara, A., Gürgöze, M.K., Karatoprak, K.Ö., Cantürk, M., (2017). Tekrarlayan Akut Böbrek Yetmezliği: Renal ve Postrenal.. 53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, (),-.
 30. Kara, A., Müngen, E., Gürgöze, M.K., (2017). 2012-2017 yılları arasında Voiding çekilen çocuk hastaların değerlendirilmesi.. 53. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 31. Öz, F.N., Alataş, Ş., Kara, A., Argama, İ., (2015). Tesadüfen Saptanan Pulmoner Tüberküloz Olgusu. 59. Milli Pediatri Kongresi, (1),-.
 32. Çetin, H., Kuybulu, A.E., Kara, A., Seçkin, H., Yeşildağ, A., (2007). Prematüre Bebeklerde Posthemorajik Hidrosefali Tedavisinde Doku Plazminojen Aktivatörü Tedavisi. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (),-.
 33. Kara, A., Sipahi, T., Karademir, S., Boyacı, A., (2007). Atipik Presentasyonlu Duchenne Müsküler Distrofi Olgusu. 43. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 34. Kara, A., Ayata, A., (2007). Nörofibromatozis: Olgu Sunumu. 43. Türk Pediatri KMongresi, (),-.
 35. Kara, A., Taşpınar, T., Çetin, H., (2007). Noonan Sendromu ve VSD BirlikteliğiOlan Bir Olgu. 43. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 36. Kara, A., Örmeci, A.R., (2007). Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu. 43. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 37. Kara, A., Boyacı, A., Akçam, M., (2007). Bir Olgu Nedeniyle: Tekrarlayan Guillain- Barre Sendromu. 51.Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 38. Akçam, M., Kara, A., (2007). İki Olgu Nedeniyle: Korozif Özefajit. 51. Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 39. Kara, A., (2009). Yenidoğanda Dispne Nedeni: Konjenital Guatr. 53. Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 40. Kara, A., Astam, P., (2009). Bingöl Doğum ve Çocuk Hastanesinde Saptanan İdrar Yolu enfeksiyonu EtkenlerininDeğerlendirilmesi. 53. Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 41. Kara, A., (2009). Bir Olgu Nedeniyle Natal Diş. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 42. Kara, A., Gürgöze, M.K., Kocamaz, H., Doğan, Y., (2011). Uzun Süreli Kalça Ağrısı Şikayeti ile Başvuran İnflamatuar Barsak Hastalığı Olgısı. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 43. Kara, A., Koç, Z.P., Gürgöze, M.K., Kırık, S., (2015). 2010-2014 yılları arasında DMSA’da renal skar saptanan çocuk hastaların değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi, (),-.
 44. Kara, A., Gürgöze, M.K., Alataş, Ş., Kalkan, K., (2015). Joubert Sendromu: Olgu sunumu. 51. Türk Pediatri Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Talasemik Hastalarda ICL 670 Desferrioksamin karşılaştırılması Faz 3 Uluslararası çalışma, 02.06.2003-08.11.2007

Üyelikler

 1. Türk Pediatri Kurumu Elazığ Şubesi