T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sahin

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2465
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Gastroenteroloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2465
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Gastroenteroloji
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Kitaplar

 1. Sökmen, H.M., Şahin, A., , Mihmanlı nın Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, Tıbbi Yayınlar Merkezi, 2016, 496, 978-605-83731-0-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özdil, K., Şahin, A., Kahraman, R., Yüzbaşıoğlu, B., Demirdağ, H., Yılmaz, M...S., Sökmen, H.M., (2010). Current prevalence of intestinal metaplasia and Helicobacter pylori infection in dyspeptic adult patients from Turkey. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 57(104),1563-1566.
 2. Bozkır, A., Altaş, Ö., Şahin, A., Özkan, Z., (2017). Incidental detection of intrauterine device in sigmoid colon and its removal with colonoscopy. Bangladesh Journal of Medical Science, 16(4),629-631.
 3. Bilgiç, Y., Seçkin, Y., Çağın, Y.F., Yıldırım, O., Yılmaz, C., Harputluoğlu, M.M.M., Harputluoğlu, H., Şahin, A., (2017). Does the tumor necrosis factor a predictor factor in patients with chronic hepatitis B and C. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 28(4),1683-1688.
 4. Deniz, T.D., Bahçecioğlu, İ.H., Ispiroğlu, M., Şahin, A., Ilhan, N., Yalnız, M., Demirel, U., (2016). Role of Renin Angiotensin converting Enzyme Level and ACE Gene Polymorphism in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, 6(2),137-142.
 5. Özkan, Z., Aksoy, N., Yazar, F.M., Bozkurt, M., Şahin, A., Bilgiç, Y., Altaş, S., Nezahat, Y., (2015). AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GASTRIC HELICOBACTER PYLORI COLONIZATION AND SALIVARY CORTISOL. Acta Medica Mediterranea, 31(3),579-583.
Ulusal
 1. Tunç, N., Kılıç, S., Şahin, A., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (2018). ERCP komplikasyonları sıklığı, etkileyen faktörler ve yönetimi. Endoskopi, 26(1),12-16.
 2. Şahin, A., (2018). Hastalıkta ve Sağlıkta Gastrointestinal Flora: Mikrobiyota. Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 22(3),155-166.
 3. Şahin, A., Yalnız, M., (2018). Obezite ve Gastrointestinal Sistem İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 23(Supplement),22-29.
 4. Sökmen, H.M., Özdil, K., Şahin, A., Kahraman, R., Yüzbaşıoğlu, B., Çalhan, T., Demirdağ, H., Niğdelioğlu, A., (2011). Periampuller divertikül ERCP de pankreatiti artırır kanamayı arttırmaz. Endoskopi, 19(1),4-8.
 5. Özdil, K., Şahin, A., Akyüz, Ü., Çalhan, T., Niğdelioğlu, A., Yüzaşıoğlu, B., Kahraman, R., Demirdağ, H., Sökmen, M., (2011). THE IMPORTANCE OF DUODENAL BIOPSY IN THE ADULTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA. Yeditepe Medical Journal, 5(17),353-359.
 6. Şahin, A., Tunç, N., Kılıç, S., Artaş, G., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., (2017). Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi, 25(1),14-18.
 7. Özdil, K., Şahin, A., Kahraman, R., Demirdağ, H., Çalhan, T., Yüzbaşıoğlu, B., Kılıç, S., Karabulut, H., Sökmen, H.M., (2011). Tedavisiz üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu. Endoskopi, 19(1),20-21.
 8. Şahin, A., Tunç, N., Orhan, B., Yalnız, M., Kılıç, S., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Yaşlılarda kolon divertikülleri: Bir vaka-kontrol çalışması. Endoskopi, 24(3),73-77.
 9. Tunç, N., Şahin, A., Orhan, S., Yalnız, M., Demirel, U., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Çölyak hastalığı 5 yıllık takip antikor patoloji korelasyonu. ENDOSKOPİ, 24(),43-46.
 10. Şahin, A., Balcı, S., Altınok, G., Akdoğan, A., (2008). Pulmoner tromboembolizm ve interstisyel fibrozisli bir hastada klinikopatolojik de erlendirme. Hacettepe Tıp dergisi, 39(1),45-53.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kahraman, r., Iplik, E.S., Çalhan, T., Şahin, A., Öztürk, O., Çalışkan, Z., Sayar, S., Doğanay, H.L., Özdil, K., Çakmakoğlu, B., (2016). Investigetions of te EGF and its receptor EGFR variants in ulcerative colitis. XV. EUROASİAN CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY AND SURGERY, (),-.
 2. Özdil, K., Kahraman, R., Gözden, H.E., Şahin, A., Niğdelioğlu, A., Çalhan, T., Akyüz, Ü., Sökmen, H.M., (2011). PROSPECTIVE BONE DENSITOMETRY MEASUREMENT IN PROTON PUMP INHIBITORS USING PATIENTS FOR GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. United European Gastroenterology Week 2011, 60(Suppl 3),36-.
 3. Doğanay, L., Katrinli, Ş., Özdil, K., Şahin, A., Öztürk, O., Kır, G., Baykal, A.T., Dinler, D.G., (2017). Alterations in Glycolysis, Ethanol and Lipid MetabolismPathways Yields to Oxidative Stress Response in HBV InfectedHuman Liver with a Fibrosis Stage Specific Manner. Viral Hepatitis, (),-.
 4. Şahin, A., Bahçecioğlu, İ.H., Yalnız, M., Poyrazoğlu, O.K., Tunç, N., Demirel, U., (2017). HDV seroprevalance in the setting of past HBV infection in a highHDV endemic area. Viral Hepatitis, (),-.
Ulusal
 1. Şahin, A., Özercan, A.M., (2018). Tersiyer bir merkezde özofagus ve mide div ertikülü insidansı. 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 2. Şahin, A., Tunç, N., Yalnız, M., Demirel, U., Artaş, H., Karabulut, K., Poyrazoğlu, O.K., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Delta Endemik Bölgede HCC Tek merkez deneyimi. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, (),100-101.
 3. Şahin, A., (2018). Yaşlı Olmayan Bireylerde Kolon Divertikülü Gelişimi ile İlişkili Faktörler. Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, (),-.
 4. Şahin, A., Artaş, G., (2018). Barrett Özofagus: Endoskopik-histopatolojik Korelasyonve Helikobacter Pylori ile İlişkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Gastroenteroloji Günleri, (),19-.
 5. Şahin, A., (2018). Akut Pankreatit Şiddetini Belirlemede Blirteçler. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),264-265.
 6. Şahin, A., Geyik, G., Okuroğlu, P.N., Pekçioğlu, Y., Doğanay, H.L., Özdil, K., (2017). SİROZ HASTALARINDA MALNÜTRİSYONUN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ. 11. Ulusal Hepatoloji Kongresi, (),47-.
 7. Artaş, G., Şahin, A., (2018). Hepatoselüller Karsinom Sirotik Nodül Ayrımında TRMP2 İyon Kanalı. 2. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi, (),25-.
 8. Şahin, A., Bahçecioğlu, İ.H., (2017). Yaşlılada divertikülozis koli - hepatosteatozis ilişkisi. 14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, (),-.
 9. Katrinli, Ş., Özdil, K., Şahin, A., Öztürk, O., Kır, G., Baykal, A.T., Saraç, Ö.S., Sökmen, M., Dinler, D.G., Doğanay, L., (2015). Kronik Hepatit B’xxde Karaciğer dokusunda Hasar Yolakları Araştırması: Bir Karşılaştırmalı Proteomik Çalışma. 32. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 26((Supplement 1)),11-.

Ödüller

 1. Poster bildiri ödülü
 2. Sözlü Bildiri Ödülü
 3. sözlü bildiri ödülü
 4. 15. HEBİPA Kongresi Poster 1.lik ödülü
 5. 15. HEBİPA Kongresi Poster 3.lük ödülü

Projeler

 1. ATTENUATED FAMİLYAL ADENOMATOZ POLİPOZİS KOLİ HASTALARININ APC GEN MUTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 19.09.2017-02.11.2018

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, İstanbul Kuzey Klinikleri, 6