Birimler | Spor Bilimleri Fakültesi

Bölüm
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
Rekreasyon Bölümü