Birimler | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü