Birimler | İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Profil FotoUnvan - Ad/SoyadBölümBirim
Doç. Dr. Süleyman İLASLAN

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Feridun NİZAM

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİR

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan GÖKER

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus NAMAZ

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Arş. Gör. Mehmet Ferhat SÖNMEZ

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi