Birimler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmetler Bölümü

Profil FotoUnvan - Ad/SoyadBölümBirim
Doç. Dr. Rıfat BİLGİN

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAKAYA

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü YUSUFOĞLU

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Aybike Betül MARAL

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Mustafa Çağrı AYALP

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Semra ÖZKAN

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Şerif UZUNASLAN

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Taner ALGAN

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Ümran CİHAN DÜNDAR

Sosyal Hizmetler Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi