Birimler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri Bölümü

Profil FotoUnvan - Ad/SoyadBölümBirim
Arş. Gör. Abdullah Emre ÇAĞLAR

Ekonometri Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Hatem ÇOBAN

Ekonometri Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Meryem PULAT

Ekonometri Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi