T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
Arapça İngilizce
Telefon :
- - 5642
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Arap Dili ve Belağatı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Arapça İngilizce
Telefon - - 5642
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Arap Dili ve Belağatı
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat ünv. İlahiyat fak
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat ünv. sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri. İslam Hukuku

  Yüksek Lisans Tezi;

  İslam Hukuku'nda Eşitliği Bozan Faktörler
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Fırat ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri. Arap Dili ve Belâgatı.

  Doktora Tezi;

  İbn Hişâm el-Ensârî'nin Dilsel İstişhâdlarında Kırâatlerin Yeri

Kitaplar

 1. Meydanoğlu, A., , İslam Hukukunda Eşitliği Bozan Faktörler, Kİmlik Yayınları, , 140, 978-605-2345-22-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Meydanoğlu, A., (). DİLBİLİMCİLERİN KIRÂAT FARKLILIKLARINA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2),-.
 2. Meydanoğlu, A., (2019). Arap Dili ve Belâgatı’nda Cinâs Sanatı. Mesned, 10(1),155-167.
 3. Erdim, E., Meydanoğlu, A., (2017). MEANİ İLMİ BAĞLAMINDA ARAP DİLİNDE İSTİFHAM VE CEVAP ÜSLUBU. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 22(2),15-40.
 4. Meydanoğlu, A., Özli, M., (2017). İBN HİŞAM EL-ENSÂRÎ’NİN KUR’ÂNÎ DELİLLERLE İSTİŞHÂD YÖNTEMİ. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1),165-181.
Ulusal
 1. Dağ, Z., Gülengül, E., Arslan, M., Geze, A., (). CÜNÜB VE HAYIZLININ KUR AN OKUMASININHÜKMÜ. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2),413-440.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Meydanoğlu, A., (). ŞİMŞÂṬÎ’NİN KİTÂBU’L-ENVÂR VE MEḤÂSİNU’L-EŞ’AR İSİMLİ ESERİNİN TANITIMI. ULUSLARARASI PALU SEMPOZYUMU, (),-.
 2. Meydanoğlu, A., (2018). KÜLTÜREL GLOBALLEŞME VE ARAP DİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, (),-.