T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Alihan BOZOĞLAN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Ankara
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
  1. Bozoğlan, A., (2013). Comparison of CCL28, interleukin-8, interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha in subjects with gingivitis, chronic periodontitis and generalized aggressive periodontitis. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, (),-.
  2. Bozoğlan, A., (2013). Gingival crevicular fluid adrenomedullin level in individuals with and without diabetes mellitus type 2. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, (),-.
  3. Bozoğlan, A., (2013). Evaluation of beta-2 microglobulin and alpha-2 macroglobulin levels in patients with different periodontal diseases. AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL, (),-.
  4. Bozoğlan, A., (2013). Gingival crevicular fluid levels of human beta-defensins 1 and 3 in subjects with periodontitis and/or type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, (),-.
  5. Bozoğlan, A., Talo, Y.T., Dündar, S., (2019). Is there a relation between dental anxiety, fear and general psychological status?. PeerJ, (),-.
  6. Bozoğlan, A., (2014). Gingival crevicular fluid levels of human beta-defensin-2 and cathelicidin in smoker and non-smoker patients: a cross-sectional study. JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH, (),-.
  7. Dündar, S., Dedeoğlu, N., Talo, Y.T., Bozoğlan, A., Çakmak, Ö., Bulmuş, Ö., (2018). Ligatürle Deneysel Periodontitis Uygulanan Ratlarda Kısıtlama Stresinin Periodontal Doku Yıkımına Etkisinin Ġncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
  8. Dündar, S., Yaman, F., Bozoğlan, A., Talo, Y.T., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Artaş, G., (2018). Comparison of Osseointegration of Five DifferentSurfaced Titanium Implants. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, (),-.
  9. Artaş, G., Gül, M., Acıkan, İ., Kırtay, M., Bozoğlan, A., Deniz, G., Yaman, F., Sercan, Ş., Dündar, S., (2018). A comparison of different bone graftmaterials in peri-implant guidedbone regeneration. Brazilian Oral Research, (),-.

Bildiriler

  1. Bozoğlan, A., Dündar, S., (2018). topikal d vitamini uygulamasının titanyum dental implantlar üzerine etkisinin incelenmesi. TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (),-.