T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2333535
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Göğüs Cerrahisi


Doğum Yeri Rize
Yabancı Dil -
Telefon 424-2333535
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Göğüs Cerrahisi
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1 GÖĞÜS CERRAHİ ANABİLİM DALI

  ANABİLİM DALI BAŞKANI » Şubat 2002 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Balcı, A.E., Yüksel, M., , ÇOCUK GÖĞÜS CERRAHİSİ, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, 2018, 631, 978-605-258-223-7.
 2. Balcı, A.E., Çakmak, M., , ÇOCUK GÖĞÜS CERRAHİSİ, AKADEMİSYEN, 2018, 631, 9786052582237.
 3. Çakmak, M., Balcı, A.E., , ÇOCUK GÖĞÜS CERRAHİSİ, AKADEMİSYEN, 2018, 631, 9786052582237.
 4. Balcı, A.E., Çakmak, M., , ÇOCUK GÖĞÜS CERRAHİSİ, AKADEMİSYEN, 2018, 527, 9786052582237.
 5. Balcı, A.E., , Lung Cancer Clinical and Surgical Specifications, Bentham Scientific Publications, 2013, 350, 9781608054435.
 6. Balcı, A.E., , Erişkin Göğüs Cerrahisi, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, 1233, 9789754208009.
 7. Balcı, A.E., , GÖĞÜS CERRAHİSİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2015, , 978-605-335-122-1.
 8. Balcı, A.E., , GÖĞÜS CERRAHİSİ KIRMIZI KİTAP, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2015, 1138, 978-605-335-122-1.
 9. Balcı, A.E., , GÖGÜS CERRAHİSİ KIRMIZI KİTAP, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2015, , 978-605-335-122-1.
 10. Balcı, A.E., , GÖĞÜS CERRAHİSİ KIRMIZI KİTAP, NOBEL TIP, 2015, , 978-605-335-122-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Balcı, A.E., (2018). Clinical and Surgical Specifications of Thoracic Outlet Syndrome: Transaxillary, Supraclaviculary and VATS Approach. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, (),-.
 2. Çakmak, M., Balcı, A.E., (2018). Thoracic Wall Trauma. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi, 9(1),188-193.
 3. Murat, a., Aslan, a., Balcı, A.E., (2004). Re-expansion pulmonary edema. ACTA RADIOLOGICA, 45(4),-.
 4. Şenyiğit, A., Büyükbayram, H., Babayiğit, C., Topçu, A.F., Balcı, A.E., Satıcı, Ö., (2000). Comparison of the effectiveness of some pleural sclerosing agents used for control of effusions in malignant pleural mesothelioma: A review of 117 cases. RESPIRATION, 67(6),623-629.
 5. Aydın, S., Balcı, A.E., Önalan, E., Çakmak, M., (2018). İnsan Akciğer Kanser LC-3 Hücre Hatlarında Trpm5 İyon Kanalının Otofajik Hücre Ölümündeki Rolünün Araştırılması. Turkiye Klinikleri Arch Lung, 19(2),45-51.
 6. Eren, T.Ş., Esme, H., Balcı, A.E., Çakır, ö., Büyükbayram, H., Eren, M.N., Erdinç, L., (2003). The effect of aprotinin on ischemia-reperfusion injury in an in situ normothermic ischemic lung model. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, (),-.
 7. Balcı, A.E., Eren, M.N., Eren, T.Ş., Ülkü, R., (2002). Surgical treatment of post-traumatic tracheobronchial injuries: 14-year experience. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, (),-.
 8. Balcı, A.E., Eren, M.N., Eren, T.Ş., (2004). Pleural tenting in complicated primary spontaneous pneumothorax. Journal of Cardiovascular Surgery, (),-.
 9. Balcı, T.A., Balcı, A.E., Zehra, .P.K., (2011). Tracheal Bronchus Diagnosed by Tc 99m DTPA Ventilation Scintigraphy. Tracheal Bronchus Diagnosed by Tc-99m DTPA Ventilation Scintigraphy, 38(2),400-400.
 10. Balcı, A.E., Eren, T.Ş., Çakır, Ö., Eren, M.N., (2004). Open Fixation in Flail Chest Review of 64 Patients. ASIAN CARDIOVASCULAR & THORACIC ANNALS, 12(1),11-15.
 11. Balcı, A.E., (2015). Diaphragmatic suspension a novel approach to manage complications of unilateral diaphragm paralysis due to phrenic nerve injury in thoracic surgery. European Journal of Cardio-Thorasic Surgery, (),-.
 12. Balcı, A.E., (2015). Diaphragmatic rupture with hernia due to large ovarian mucinous cystadenoma. European Journal of Cardio-Thorasic Surgery, (),-.
Ulusal
 1. Balcı, A.E., (2003). Surgical Treatment of Bronchiectasis Indications Methods and Results. Turkiye Klinikleri Journal of Thorasic Surgery Special Topics, (),-.
 2. Balcı, A.E., (2017). Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Evrelemesi ve Prognoza Etkisi. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi, 8(1),84-90.
 3. Balcı, A.E., (2016). Pnömotoraksta Özel Durumlar Katamenial Kistik Fibrozis AIDS. Turkiye Klinikleri Journal of Thorasic Surgery Special Topics, (),-.
 4. Balcı, A.E., (2011). Malign Mezotelyomanın Cerrahi Tedavisinde Plevrektomi Dekortikasyon Ameliyatı. Turkiye Klinikleri Journal of Thorasic Surgery, 4(1),69-75.
 5. Kaya, H., Abdurrahman, Ş.Y., Balcı, T.A., Işık, M.R., Balcı, A.E., (2001). Maling Plevral Mezotelyomada Hastalığın Yaygınlığının Saptanmasında Tc 99m Tetrofosmin Torasik SPECT ve BT nin Karşılaştırılması. Mol Imaging Radionucl Ther, 10(3),129-135.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Yılmaz, M., Göktekin, M.Ç., (2018). HIDROPNÖMOTORAKSI TAKLIT EDEN DIYAFRAGMA RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU. 5TH İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, (),309-310.
 2. Çakmak, M., Balcı, A.E., Aydın, S., Üstünel, L., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., (2018). ERKEN DÖNEMDE HEMOPNÖMOTORAKSA NEDEN OLMAYAN PENETRAN PULMONER ARTER YARALANMASININ RADYOLOJIK BULGUSU: OLGU SUNUMU. 5TH İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, (),-.
 3. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., (2018). Hıdropnömotoraksı Taklıt Eden Dıyafragma Rüptürü: Olgu Sunumu. 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
 4. Balcı, A.E., (2017). Akciğer Kanseri Cerrahisinde son gelişmeler. MediTrio2, (),-.
 5. Çakmak, M., Balcı, A.E., Aydın, S., Üstünel, L., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., (2018). Erken Dönemde Hemopnömotoraksa Neden Olmayan Penetran Pulmoner Arter Yaralanmasının Radyolojık Bulgusu:Olgu Sunumu. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, (),-.
Ulusal
 1. Balcı, A.E., Çakmak, M., Polatoğlu, S., Aydın, S., (2017). Göğüs duvarında dermatofibrosarkoma protuberans. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),564-564.
 2. Çakmak, M., Balcı, A.E., Aydın, S., (2018). Geç Dönemde Tanı Konan Bochdalek Hernisi: Olgu Sunumu. UASK2018, (),-.
 3. Çakmak, M., Akarsu, S., Balcı, A.E., (2017). Akut Lenfoblastik Löseminin Nadir Bir Komplikasyonu: Pnömomediastinum. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, (),-.
 4. Çakmak, M., Akarsu, S., Balcı, A.E., (2017). Akut lenfoblastik löseminin nadir bir komplikasyonu: pnömomediastinum. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),246-246.
 5. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Polatoğlu, S., (2017). Göğüs duvarı yerleşimli non-hodgkin lenfoma olgusu. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),558-558.
 6. Balcı, A.E., Hafız, G., (). Yabancı Cisim Aspirasyonları. MEDI TRIO Merit Crystal Cove & Resort Otel,, (),-.

Projeler

 1. İnsan Akciğer Kanser Hücre LC3 Hatlarında TRNP5’in Otofajinin Etkilenmesi, 23.06.2016-10.02.2017

Üyelikler

 1. Akademik Solunum Derneği
 2. TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ
 3. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 4. travma ve acil cerrahi
 5. kalp ve damar cerrahisi derneği
 6. türkiye solunum araştırmaları
 7. TÜRK TORAKS DERNEĞİ
 1. Uluslararası, Dergi, European Journal of Cardio-thorasic Surgery, 4
 2. Ulusal, Dergi, TÜRK GÖĞÜS KALP CERRAHİSİ DERGİSİ, 0
 3. Ulusal, Dergi, ULUSAL TRAUMA DERGİSİ, 2
 4. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 3