T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAKEÇİ

Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
04242333555 - 2820
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
KADIN ÜROLOJİSİ, NÖROÜROLOJİ, İNKONTİNANS


Doğum Yeri Diyarbakır
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 04242333555 - 2820
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı KADIN ÜROLOJİSİ, NÖROÜROLOJİ, İNKONTİNANS
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Kitaplar

 1. Karakeçi, A., Onur, A.R., , Genitoüriner Sistem Protezleri Atlası, Nobel Tıp Kitabevleri, 2020, 327, 978-605-68063-5-.
 2. Karakeçi, A., Rıchards, K., Badlanı, G.H., , Smith’s Textbook of Endourology, 2 Volume Set, 4th Edition., Oxford, 2018, 1984, 978-1-119-24516-2.
 3. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Tektas, c., , Campell urology, güneş yayın evi, 2014, , 978-975-277-531-2.
 4. Karakeçi, A., Orhan, İ., Çarkçı, s., , campell urology, güneş yayınevi, 2014, , 978-975-277-531-2.
 5. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., , Güncel Üroloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 6. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 7. Karakeçi, A., Onur, A.R., , PRATİK ÜRODİNAMİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 8, 978-605-83191-4-1.
 8. Karakeçi, A., Onur, A.R., , PRATİK ÜRODİNAMİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 10, 978-605-83191-4-1.
 9. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 6, 978-605-83191-2-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Birkan, z., Kalaycı, o.t., Karakeçi, A., Sonmezgoz, f., Fırdolaş, F., (2014). Intratesticular Varicocele. JCAM, (),-.
 2. Birkan, Z., Kalaycı, Ö..T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., (2014). İNTRATESTİKÜLER VARİKOSEL. JCAM, 5(3),385-386.
 3. Karakeçi, A., Ozan, T., Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Onur, A.R., (2018). Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) Operasyonunun Klinik Sonuçları ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 32(2),81-85.
 4. Karakeçi, A., Keleş, a., Garayev, a., Onur, A.R., (2019). DO SUCCESS RATE, COMPLICATIONS OF TRANSOBTURATOR TAPE PROCEDURE DIFFER BASED ON EXPERIENCED SURGEON OR RESIDENTS?. Archivos Espanoles de Urologia, 72(5),522-529.
 5. Badur, N., Karakeçi, A., (2014). Klinik Varikoseli olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),43-45.
 6. Sulhan, H., Karakeçi, A., (2014). Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratlarda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Mesane Kontraktilitesi Histopatolojik Değişimler ve Oksidan Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),6-11.
 7. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve kopmuş DJ Stentin Endoskopik ve Perütan yolla Çıkarılması. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),219-221.
 8. Karakeçi, A., (2014). Priapizm Patofizyolojisinde Alternatif Yolaklar. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),1-5.
Ulusal
 1. Karakeçi, A., Ateş, f.a., (2020). Sfinkterik Yetmezlikte Otolog Kas HücresiKullanımı. Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni, 7(1),73-75.
 2. Karakeçi, A., (2015). Alfa Adrenoseptörlerin Mesane ve Prostattaki Rolü. Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni., 2(1),30-34.
 3. Karakeçi, A., (2017). Detrüsör Yetersiz Aktivitesi (Underactive Bladder). kontinans ve nöroüroloji bülteni, 4(1),45-50.
 4. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2017). Distal Ejakülatör Kanal PatolojileriTanı ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 10(1),32-38.
 5. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2016). Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi. Androloji Bülteni, 18(67),247-253.
 6. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2016). Üriner Sistem Taş HastalığındaMetabolik Değerlendirme Kime Ne Şekilde. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 9(2),31-36.
 7. Karakeçi, A., Onur, A.R., (2016). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Karma Etkili Ajanların EtkiMekanizması ve Avantajları. KONTINANS VE NOROUROLOJI BULTENI, 3(2),71-74.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çayan, S., Orhan, İ., Karakeçi, A., (2015). Anatomic vascular variations in sub-inguinal varicocelectomy. ESHRE 2015, (),-.
 2. Çarkçı, S., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Orhan, İ., (2016). investigation of the effects of ion channel expression in infertilemen patients. ESHRE 2016, (),-.
 3. Karakeçi, A., Keles, A., Onur, A.R., (2019). Efficacy and safety of 100 units of Botilinum toxin in the treatment of the overactive bladder: A single center experience. 6th Baltic meeting in conjuction with the EAU. 24-25 May 2019,Tallinn,ESTONIA, (),-.
 4. Keles, A., Onur, A.R., Aydos, M., Coşkun, B., Koca, O., Dinçer, M.M., Imamoğlu, M.A., Karakeçi, A., (2019). EVALUATION OF EDUCATIONAL LEVEL AND COGNITIVE STATUS IN MEN UNDERGOING ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER: A NEW INSIGHT TO PREDICTIVE FACTORS OF REVISION AND FAILURE RATES. AUA 2019, (),-.
 5. Keleş, A., Karakeçi, A., Onur, A.R., (2019). Relationship between 25-hydroxyvitamin D, vitamin B12,folate and primer nocturnal enuresis (PNE)in five to thirteen year old children:A single center cohort study. EAU 2019, (),-.
 6. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2019). OUR 8 YEARS OF EXPERİENCE IN CASES WITH FOURNİER’S GANGRENE. 4TH INTERNATIONAL AND FAMILY MEDICINE SYMPOSIUM, (),-.
 7. Karakeçi, A., Keles, A., Onur, A.R., (2019). Botulinum toxin efficacy and safety in geriatric patients with over active bladder: Turkish first multicentric study. 6th Baltic meeting in conjuction with the EAU.24-25 May 2019, Tallinn,ESTONIA, (),-.
 8. Karakeçi, A., (2019). Debate: Do We need Urodynamics for Neuro-urology patients?Not every time. 28. Ulusalarası katılımlı ulusal Üroloji kongresi, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 10. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Unus, I., Ogras, M.S., Orhan, İ., (2014). Second pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment alternatives. European Congress of Society for Sexual Medicine (ESSM) January 29-February 1, Istanbul, Turkey, (2014)., (),-.
 11. Barut, O., Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ogras, M.S., Orhan, İ., (2015). The role of apoptosis and the effect of epidermal growth factor EGF on pro apoptotic BNIP3 in an experimental rat priapism model. 10th Eurasian Andrology Summit17th ESSM joint meeting. February 5-7, Copenhagen, Denmark, (2015)., (),-.
 12. Sönmezgöz, F., Kalaycı, o.t., Karakeçi, A., Karasu, S., Tunc, S., Oyar, O., (2014). Diffusion weighted magnetic resonance imaging findings of kidneys in patients with renal obstructive uropathy and high values of creatinine. European Congress of Radiology (ECR) March 6-10, Vienna, Autralia, (2014)., (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 14. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 15. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 16. Unus, I., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). The use of Bosentan Theophylline and Vardenafil in the treatment of priapism. European Congress of Society for Sexual Medicine (ESSM) January 29-February 1, Istanbul, Turkey, (2014)., (),-.
 17. Badur, N., Karakeçi, A., Çayan, S., Orhan, İ., (2015). The effect of microsurgery inguinal varicocelectomy by secondaryinfertile male patients with clinical varicocele. ESHRE 2015, (),-.
Ulusal
 1. Karakeçi, A., (2015). VAKA TARTIŞMALARI. TÜAK İNKONTİNANS ALT ÇALIŞMA GRUBU 4.TOPLANTISI, (),-.
 2. Karakeçi, A., (2015). Vezikovajinalfistül: nedenleri, hangi hastaya hangi yaklaşım. TÜAK BPH VE İNKONTİNANS GÜNCELLEME KURSU, (),-.
 3. Karakeçi, A., (2019). Aşırı aktif mesane tedavisinde yeni medikal yaklaşımlar. TÜAK CANLI CERRAHİLERLE FONKSİYONEL ÜROLOJİDE ZOR VAKALAR, (),-.
 4. Karakeçi, A., (2018). Aşırı aktif mesane tedavisinde neredeyiz? Aşırı aktif mesanede gerçek senaryolarla güncel tedavi alternatifleri. TÜAK CANLI CERRAHİLERLE FONKSİYONELÜROLOJİDE ZOR VAKALAR, (),-.
 5. Karakeçi, A., (2019). Karşıtlık Tartışması: Nörojenik hastalarda tekrarlayan Üriner enfeksiyonlar:Profilaksi yapalım mı? Yapmayalım mı? Yapmayalım. ULUSLARARASI KATILIMLI1. NÖROÜROLOJİ SEMPOZYUMU, (),-.
 6. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2019). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde 100 Ünite Botulinum Toxin’in Etkinliği ve Güvenilirliği: TekMerkez Deneyimi. ULUSLARARASI KATILIMLI 1. NÖROÜROLOJİ SEMPOZYUMU, (),-.
 7. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Korkmaz, S., Atmaca, M., (2016). Cinsel yakınması olan hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinikdeğişkenlerle ilişkisi. ÇOCUK VE ERİŞKİN KLİNİK PSİKİYATRİ KONGRESİ, (),-.
 8. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). üç boyutlu laparoskopik üreteroüreterostomi: ilk deneyimlerimiz. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Transperitoneal Laparoscopic Partial Nephrectomy. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 10. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti.. . 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 11. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 12. Garayev, A., Keleş, A., Karakeçi, A., Gölbaşı, C., Taner, C.E., Onur, A.R., (2017). stres üriner inkontinans tedavisinde tek-insizyon sling(mini sling),transobturator teyp yöntemine göre kısa dönem takipte daha az ağrı ve benzer başarı oranı göstermektedir.. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 13. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Unus, İ.., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). İskemik Priapizm Patofizyolojisinde İkinci Yolaklar ve Tedavi Alternatifleri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. KKTC 2012., (),-.
 14. Karakeçi, A., Kalaycı, O.T., Birkan, Z., Sönmezgöz, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). İzole Epididim Torsiyonu:Nadir Bir Olgu.. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi Poster sunumu PS-1067.Antalya 2014., (),-.
 15. Keleş, A., Karakeçi, A., Selimova, A., Onur, A.R., (2015). Transobturator Tape Uygulamalarında Başarı Oranı ve Komplikasyonlar Deneyimli Cerrah ve Asistanların Performasına Göre Farklılık Gösterir mi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir 2015., (),-.
 16. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 17. Tektaş, c., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Ozan, T., Karakoç, o., Orhan, İ., (2014). İskemik Priapizm Patofizyolojik zemininde Testesteron Uygulamalarının tedavideki rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya 2014., (),-.
 18. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Çarkçı, S., Orhan, İ., (2014). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve kopmuDJ Stentin Endoskopik ve Perütan yolla Çıkarılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya 2014., (),-.
 19. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). EVALUATİON OF PROLİDASE ACTİVİTY, OXİDATİVE STRESS ANDANTİOXİDANT ENZYME LEVELS İN TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUE AFTERHCG TREATMENT İN RATS. 14. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 20. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 21. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 22. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 23. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 24. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 25. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan kadın hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi Fethiye 2015., (),-.
 26. Aa, K., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan erkek hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi. Fethiye 2015., (),-.
 27. Gündoğan, b.p., Serhatlıoğlu, S., Kocakoç, E., Poyraz, A.K., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2013). Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Ürografide Farklı Hazırlık Protokollerinin Tanıya Katkısı. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya 2013., (),-.
 28. Badur, n., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Klinik Varikoseli olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC 2012., (),-.
 29. Kızılyel, s., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Aşırı Aktif Mesaneli Hastaların Tedavisinde Tek Başına ve Antikolinerjik Ajanla Kombine Edilerek Kullanılan Perkütan Posterior Tibial Sinir Uyarımının PTSS Rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC 2012., (),-.
 30. Ünüş, i., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Priapizm Tedavisinde Bosentan Teofilin ve Vardenafil Kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. 02-06 mayıs 2012.KKTC 2012., (),-.
 31. Barut, o., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Deneysel Priapizm Sıçan Modelinde Apoptozisin Rolü ve Epidermal Büyüme Faktörü EGF Nün Apoptotik BNIP 3 Üzerine Olan Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. 02-06 mayıs 2012.KKTC 2012., (),-.
 32. Karakeçi, A., (2018). İndeks Hastada Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisi-Mini Sling. 27. ulusal ürolojikongresi, (),-.
 33. Keleş, A., Onur, A.R., Coşkun, B., Aydos, M., Koca, O., Dinçer, M.M., Karakeçi, A., Sulukaya, M., (2018). Artifisyel Üriner Sfinkter Sonrası Başarı ve Revizyon Oranları Eğitim Düzeyi ve Kognitif Durum ile İlişkilimi? Türkiye’deki İlk Çok Merkezli Çalışma Sonuçları. 27. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 34. Karakeçi, A., (2018). Rekürren üriner sistem enfeksiyonları: İmmünite, biofi lm tabaka ve klinik önlem. 27. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 35. Karakeçi, A., (2015). KADINDA AŞIRI AKTİF MESANE VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN MEDİKAL TEDAVİSİ. 11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 36. Karakeçi, A., (2018). Post prostatektomi Inkontinans Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ PROSTAT HASTALIKLARI TEDAVISINDE GÜNCELLEME, (),-.
 37. Karakeçi, A., (2017). nörojen mesanede gerçek senaryolarla güncel tedavi alternatifleri /İNKONTİNANS OTURUMU. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 38. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 39. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 40. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. SIU Award for Best Poster presentation
 2. 27. Ulusal Üroloji Kongresi en iyi 2. Bildiri ödülü
 3. TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ EN İYİ HAKEM ÖDÜLÜ

Projeler

 1. İnfertil Erkeklerin Semen Örneklerinde Kodlamayan Ribonükleik Asit (RNA) Gen İfadelerinin Araştırılması, 24.12.2019-
 2. İskemik priapizm patofizyolojisinde ikinci yolaklar ve tedavi alternatifleri, 25.12.2010-26.12.2011
 3. Üriner Sistem Patolojilerinin Tedavisinde Endoskopik Cerrahi Uygulamalar İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, 21.04.2015-21.04.2016
 4. Nöroürolojik, inkontinans, obstrüktif patolojilerin tanı ve tedavisinde laboratuvar altyapısının Oluşturulması, 26.05.2017-25.11.2017
 5. Mesane Tümörleri Üzerine Klor İyon Kanallarının Etkinliği, 30.03.2017-01.10.2018

Sanatsal Faaliyetler

 1. Fonksıyonel Ürolojıde Zor Olgular
 2. Fonksıyonel Ürolojıde Zor Vakalar

Üyelikler

 1. Türk Üroloji Deneği
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Urology, 3
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Urology, 2
 3. Uluslararası, Dergi, NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS, 1
 4. Uluslararası, Dergi, HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, 1
 5. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, 1