T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAKEÇİ

Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
04242333555 - 2820
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
KADIN ÜROLOJİSİ, NÖROÜROLOJİ, İNKONTİNANS

Doğum Yeri Diyarbakır
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 04242333555 - 2820
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı KADIN ÜROLOJİSİ, NÖROÜROLOJİ, İNKONTİNANS
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Kitaplar

 1. Karakeçi, A., Rıchards, K., Badlanı, G.H., , Smith’s Textbook of Endourology, 2 Volume Set, 4th Edition., Oxford, 2018, 1984, 978-1-119-24516-2.
 2. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., , Güncel Üroloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 3. Karakeçi, A., Onur, A.R., , PRATİK ÜRODİNAMİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 8, 978-605-83191-4-1.
 4. Karakeçi, A., Onur, A.R., , PRATİK ÜRODİNAMİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 10, 978-605-83191-4-1.
 5. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018, 1178, 978-605-68063-1-5.
 6. Karakeçi, A., Orhan, İ., , GÜNCEL ÜROLOJİ, NOBEL TIP KİTAPEVİ, 2017, 6, 978-605-83191-2-7.
 7. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Tektas, c., , Campell urology, güneş yayın evi, 2014, , .
 8. Karakeçi, A., Orhan, İ., Çarkçı, s., , campell urology, güneş yayınevi, 2014, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve kopmuş DJ Stentin Endoskopik ve Perütan yolla Çıkarılması. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),219-221.
 2. Karakeçi, A., (2014). Priapizm Patofizyolojisinde Alternatif Yolaklar. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),1-5.
 3. Badur, N., Karakeçi, A., (2014). Klinik Varikoseli olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),43-45.
 4. Sulhan, H., Karakeçi, A., (2014). Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratlarda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Mesane Kontraktilitesi Histopatolojik Değişimler ve Oksidan Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 19(1),6-11.
 5. Karakeçi, A., Keleş, a., Garayev, a., Onur, A.R., (). DO SUCCESS RATE, COMPLICATIONS OF TRANSOBTURATOR TAPE PROCEDURE DIFFER BASED ON EXPERIENCED SURGEON OR RESIDENTS?. Archivos Espanoles de Urologia, (),-.
Ulusal
 1. Karakeçi, A., (2017). Detrüsör Yetersiz Aktivitesi (Underactive Bladder). kontinans ve nöroüroloji bülteni, 4(1),45-50.
 2. Ozan, T., Karakeçi, A., Orhan, İ., (2017). Distal Ejakülatör Kanal PatolojileriTanı ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 10(1),32-38.
 3. Karakeçi, A., Ozan, T., Orhan, İ., (2016). Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi. Androloji Bülteni, 18(67),247-253.
 4. Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2016). Üriner Sistem Taş HastalığındaMetabolik Değerlendirme Kime Ne Şekilde. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 9(2),31-36.
 5. Karakeçi, A., (2015). Alfa Adrenoseptörlerin Mesane ve Prostattaki Rolü. Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni., 2(1),30-34.
 6. Karakeçi, A., Onur, A.R., (2016). Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Karma Etkili Ajanların EtkiMekanizması ve Avantajları. KONTINANS VE NOROUROLOJI BULTENI, 3(2),71-74.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çarkçı, S., Karakeçi, A., Önalan, E., Ozan, T., Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Orhan, İ., (2016). investigation of the effects of ion channel expression in infertilemen patients. ESHRE 2016, (),-.
 2. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Pyeloplasty: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 3. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Radical Nephrectomy in the Treatment of Kidney Tumors. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 4. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). 3D Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy: Our first results. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 5. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Three Dimension Laparoscopic Transperitoneal Radical Prostatectomy. the 6th Emirates International Urological Conference 28th World Congress on Videourology Advances in Clinical Urology, (),-.
 6. Badur, N., Karakeçi, A., Çayan, S., Orhan, İ., (2015). The effect of microsurgery inguinal varicocelectomy by secondaryinfertile male patients with clinical varicocele. ESHRE 2015, (),-.
 7. Ünüş, i., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Priapizm Tedavisinde Bosentan Teofilin ve Vardenafil Kullanımı. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. 02-06 mayıs 2012.KKTC 2012., (),-.
 8. Barut, o., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Deneysel Priapizm Sıçan Modelinde Apoptozisin Rolü ve Epidermal Büyüme Faktörü EGF Nün Apoptotik BNIP 3 Üzerine Olan Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. 02-06 mayıs 2012.KKTC 2012., (),-.
 9. Barut, O., Ozan, T., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ogras, M.S., Orhan, İ., (2015). The role of apoptosis and the effect of epidermal growth factor EGF on pro apoptotic BNIP3 in an experimental rat priapism model. . 10th Eurasian Andrology Summit&17th ESSM joint meeting. February 5-7, Copenhagen, Denmark, (2015)., (),-.
 10. Sönmezgöz, F., Kalaycı, o.t., Karakeçi, A., Karasu, S., Tunc, S., Oyar, O., (2014). Diffusion weighted magnetic resonance imaging findings of kidneys in patients with renal obstructive uropathy and high values of creatinine. European Congress of Radiology (ECR) March 6-10, Vienna, Autralia, (2014)., (),-.
 11. Unus, I., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Orhan, İ., (2014). The use of Bosentan Theophylline and Vardenafil in the treatment of priapism. European Congress of Society for Sexual Medicine (ESSM) January 29-February 1, Istanbul, Turkey, (2014)., (),-.
 12. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Unus, I., Ogras, M.S., Orhan, İ., (2014). Second pathways in the pathophysiology of ischemic priapism and treatment alternatives. European Congress of Society for Sexual Medicine (ESSM) January 29-February 1, Istanbul, Turkey, (2014)., (),-.
Ulusal
 1. Karakeçi, A., Kalaycı, O.T., Birkan, Z., Sönmezgöz, F., Fırdolaş, F., Orhan, İ., (2015). İzole Epididim Torsiyonu. Nadir Bir Olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi Poster sunumu PS-1067.Antalya 2014., (),-.
 2. Tektaş, c., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., Ozan, T., Karakoç, o., Orhan, İ., (2014). İskemik Priapizm Patofizyolojik zemininde Testesteron Uygulamalarının tedavideki rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya 2014., (),-.
 3. Gündoğan, b.p., Serhatlıoğlu, S., Kocakoç, E., Poyraz, A.K., Fırdolaş, F., Karakeçi, A., (2013). Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Ürografide Farklı Hazırlık Protokollerinin Tanıya Katkısı. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya 2013., (),-.
 4. Karakeçi, A., (2015). AAM, POP,SUİ PANEL VAKA TARTIŞMALARI. TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ İNKONTİNANS ALT ÇALIŞMA GRUBU 4. TOPLANTISI, (),-.
 5. Karakeçi, A., (2018). Post prostatektomi Inkontinans Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ PROSTAT HASTALIKLARI TEDAVISINDE GÜNCELLEME, (),-.
 6. Karakeçi, A., (2017). nörojen mesanede gerçek senaryolarla güncel tedavi alternatifleri /İNKONTİNANS OTURUMU. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 7. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). 3D Transperitoneal Laparoscopic Partial Nephrectomy. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 8. Pirinççi, N., Yıldırım, S., Taş, A., Kuşcu, Y., Ozan, T., Fırdolaş, F., Demir, H., Karakeçi, A., (2017). EVALUATİON OF PROLİDASE ACTİVİTY, OXİDATİVE STRESS ANDANTİOXİDANT ENZYME LEVELS İN TESTİCULAR AND PENİLE TİSSUE AFTERHCG TREATMENT İN RATS. 14. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 9. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ : İLK SONUÇLARIMIZ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 10. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Penis Kanseri: Olgu Sunumu. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 11. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Böbrek Cerrahisi Geçirmiş Olguda Üç Boyutlu Laparoskopik Pyeloplasti.. . 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, (),-.
 12. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Uretral Hemanjiom:Olgu Sunumu.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 13. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Prostatektomi. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 14. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Sistoprostatektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi,, (),-.
 15. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Böbrek Tümörü Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefrektomi.. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 16. Fırdolaş, F., Pirinççi, N., Ozan, T., Karakeçi, A., Yağmur, İ., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Üç Boyutlu Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk Deneyimlerimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 17. Garayev, A., Keleş, A., Karakeçi, A., Gölbaşı, C., Taner, C.E., Onur, A.R., (2017). stres üriner inkontinans tedavisinde tek-insizyon sling(mini sling),transobturator teyp yöntemine göre kısa dönem takipte daha az ağrı ve benzer başarı oranı göstermektedir.. 26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 18. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). üç boyutlu laparoskopik üreteroüreterostomi: ilk deneyimlerimiz. 26. ulusal üroloji kongresi, (),-.
 19. Karakeçi, A., (2015). VEZİKOVAJİNAL FİSTÜL: NEDENLERİ, HANGİ HASTAYA HANGİ YAKLAŞIM. TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ BPH VE İNKONTİNANS GÜNCELLEME KURSU, (),-.
 20. Karakeçi, A., (2015). KADINDA AŞIRI AKTİF MESANE VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN MEDİKAL TEDAVİSİ. 11. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 21. Aa, K., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan erkek hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi. Fethiye 2015., (),-.
 22. Ünlü, K.A.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Orhan, İ., Atmaca, M., (2015). Cinsel yakınması olan kadın hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle olan ilişkisi. 11. Ulusal Androloji Kongresi Fethiye 2015., (),-.
 23. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). Toplayıcı Sistem Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi: İlk Sonuçlarımız. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 24. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Yılmaz, K., Özer, M., Orhan, İ., (2017). Lokalize Böbrek Tümörlerinde Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz. 7. Üroonkoloji Kongresi, (),-.
 25. Pirinççi, N., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Özer, M., Ipek, M.İ., Orhan, İ., (2017). ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL RADİKAL PROSTATEKTOMİ. 12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 26. Keleş, A., Karakeçi, A., Selimova, A., Onur, A.R., (2015). Transobturator Tape Uygulamalarında Başarı Oranı ve Komplikasyonlar Deneyimli Cerrah ve Asistanların Performasına Göre Farklılık Gösterir mi. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir 2015., (),-.
 27. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Çarkçı, S., Orhan, İ., (2014). 2 Yıllık Unutulan Taşlaşmış ve kopmuDJ Stentin Endoskopik ve Perütan yolla Çıkarılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya 2014., (),-.
 28. Fırdolaş, F., Ozan, T., Barut, o., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). İnkontinans ve subtiplerinin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kadınların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. KKTC 2012, (),-.
 29. Badur, n., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Klinik Varikoseli olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC 2012., (),-.
 30. Kızılyel, s., Fırdolaş, F., Ozan, T., Karakeçi, A., Onur, A.R., Orhan, İ., (2012). Aşırı Aktif Mesaneli Hastaların Tedavisinde Tek Başına ve Antikolinerjik Ajanla Kombine Edilerek Kullanılan Perkütan Posterior Tibial Sinir Uyarımının PTSS Rolü. 22. Ulusal Üroloji Kongresi KKTC 2012., (),-.
 31. Karakeçi, A., Fırdolaş, F., Ozan, T., Unus, İ.., Onur, A.R., Orhan, İ., (2011). İskemik Priapizm Patofizyolojisinde İkinci Yolaklar ve Tedavi Alternatifleri. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Sözlü Bildiri S-134. KKTC 2012., (),-.

Ödüller

 1. SIU Award for Best Poster presentation

Projeler

 1. Mesane Tümörleri Üzerine Klor İyon Kanallarının Etkinliği, 30.03.2017-
 2. Nöroüroloji, inkontinans, obstrüktif patolojilerin tanı ve tedavisinde laboratuvar altyapısının Oluşturulması, 26.05.2017-25.11.2017
 3. Üriner Sistem Patolojilerinin Tedavisinde Endoskopik Cerrahi Uygulamalar İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, 21.04.2015-21.04.2016

Üyelikler

 1. Türk Üroloji Deneği

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Urology, 3
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Urology, 2
 3. Uluslararası, Dergi, NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS, 1
 4. Uluslararası, Dergi, HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, 1
 5. Ulusal, Dergi, TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, 1