T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ali GÜREL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
(424) 233 355 5 - 2739
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniv. Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
Uzmanlık Alanı :
İç Hastalıkları/ Nefroloji


Doğum Yeri ELAZIĞ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon (424) 233 355 5 - 2739
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniv. Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ
Uzmanlık Alanı İç Hastalıkları/ Nefroloji
 • Lisans »

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2017

  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı/ Adıyaman Üniv.

*Elazığ Anadolu Lisesinden üçüncülükle mezun * Fırat Üniv. Tıp Fakültesinden birincilikle mezun * Türk Nefroloji Derneği Yeterlilik Sınavında Türkiye ikincisi

Verdiği Dersler

Böbreğin Kistik Hastalıkları
» Lisans » 2 Kredi
Renovasküler Hastalıklar
» Lisans » 1 Kredi

Kitaplar

 1. Gürel, A., , DAHİLİ ACİLLER, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, , , 978-625-7106-47-4.
 2. Gürel, A., , Diyabete Multidisipliner Yaklaşım, Akademisyen Kitabevi A.Ş., , 354, 978-605-258-661-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kemeç, Z., Gürel, A., Demir, M., Doğukan, A., (2019). RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF RECOMBINANT HUMANERYTHROPOETIN AND MEAN PLATELET VOLUME IN DIALYSIS PATIENTS. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICALAND MEDICAL RESEARCH, 5(1),45-50.
 2. Kemeç, Z., Gürel, A., Doğukan, A., (2019). A CASE OF HEPATOCELLULAR CANCER WITH ADRENAL GLAND METASTASIS PRESENTED WITH SERIOUS HYPERKALEMIA. European Journal of BiomedicalAND Pharmaceutical sciences, 6(1),62-65.
 3. Kemeç, Z., Yeşilbağdan, H., Gürel, A., Demir, M., Kaçmaz, H., Balcı, A.M., (2019). Propylthiouracil Treatment may be Associated with Agranulocytosis and Hepatotoxicity. Journal of Clinical Case Reports, 9(10),1-4.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dilek, M.E., Gürel, A., Doğantekin, A., Şahin, K., Özercan, İ.H., Ilhan, N., Çeliker, H., (2019). DENEYSEL SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİ MODELİNDE SESAMOLÜN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, (),-.
 2. Mertoğlu, C., Günay, M., Güngör, M., Gürel, A., (2017). MYO-INOSITOL OXYGENASE AS A NOVEL MARKER IN DIAGNOSIS OF ACUTE KIDNEY INJURY. EuroMedLab Athens 2017, (),-.
 3. Öz, N., Gürel, A., Aygen, B., Çevik, M., Doğukan, A., (2013). Hair loss due to unfractionated heparin and reversal by enoxaparin in haemodialysis patients. 42nd EDTNA/ERCA International Conference Innovation of renal care through multi-professional leadership Malmö, Sweden August 31st – September 3rd, 2013, (),-.
 4. Mine, Ç., Gürel, A., Aygen, B., Kırkıl, G., Öz, N., Doğukan, A., (2013). Hiccoughs due to diaphragmatic irritation associated with icodextrin in a CAPD patient. 42nd EDTNA/ERCA International Conference Innovation of renal care through multi-professional leadership Malmö, Sweden August 31st – September 3rd, 2013, (),-.
 5. Yolbaş, S., Atlı, H., Gürel, A., Yıldırım, A., Koca, S.S., (2015). SLE Myastenia gravis and Hashimato s thyroiditis coexistence A case of multiple autoimmune syndrome type 3. Turkey & Australia Joint Meeting of Rhematlogy. 18- 20 March 2015, Çanakkale, Turkey, (),-.
 6. Özdemir, O., Gürel, A., Tuzcu, M., Doğukan, A., Aygen, B., Ulu, R., Şahin, K., (2013). Effects of resveratrol on oxidative stress and on organic anion and cation transporters in kidneys of streptozotocin induced diabetic rats. 15. Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi-2013, (),-.
 7. Arslan, Ö., Doğukan, A., Gürel, A., Ulu, R., Tuzcu, M., Şahin, K., (2013). The protective effect of curcumin in rats with cisplatin induced nephrotoxicity. 15. Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi-2013, (),-.
Ulusal
 1. Demir, M., Içaçan, G., Kemeç, Z., Gürel, A., Doğukan, A., (2019). EFFECT OF LONG TERM PROTEINURIA ON ACCURACY OF PROTEIN/ CREATININE RATIO AND BODY COMPOSITION. 2. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 2. Doğantekin, E., Doğantekin, A., Gürel, A., (2018). ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE NESFATİN-1 MOLEKÜLÜNÜN ANTİENFLAMATUAR ETKİLERİ. SBÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ 2018, (),-.
 3. Aslan, S., Olt, S., Gürel, A., Tekin, M., Bilen, N., (2019). D vitamin eksikliği için üriner kalsiyum değeri belirlenmesi. 2. inönü iç hastalıkları kongresi, (),-.
 4. Gürel, A., (2019). Böbrek kisti olan hastaya yaklaşım. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 5. Selçuk, T., Gürel, A., Akel, M., Gürbüzcan, A., Bilen, Y., Bekfilavioğlu, G., (2019). POSTPARTUM UTERİN ARTER RÜPTÜRÜ SONRASI GELİŞEN MİKROANJİYOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ, PANHİPOPİTUİTARİZM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. 2. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 6. Akel, M., Gürel, A., Selçuk, T., Bekfilavioğlu, G., Gürbüzcan, A., (2019). ÜREMİK HASTALARDA MALİGNİTE DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR: SOLİD ORGAN MALİGNİTELİ İKİ OLGUMUZ. 2. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 7. Kemeç, Z., Gürel, A., Demir, M., Doğukan, A., Ulu, R., Gözel, N., (2018). diyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoetini kullanımının mean platelet volume ile ilişkisi. ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, (),-.
 8. Kemeç, Z., Gürel, A., Demir, M., Doğukan, A., Ulu, R., Gözel, N., (2018). Diyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoetini kullanımının mean platelet volume ile ilişkisi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları Kongresi, (),-.
 9. Gürel, A., (). HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM. 1. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 10. Düzgün, E., Alpcan, H., Gürel, A., Arslan, Y.K., (2018). KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİYLE TOTAL BİLİRUBİN DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 1. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 11. Doğantekin, E., Erdoğan, S., Kuzudişli, S.U., Gürel, A., Doğantekin, A., (2018). APELİN 13 MOLEKÜLÜNÜN ANTİENFLAMATUAR ETKİLERİ. 1. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 12. Gürel, A., Selçuk, M.Y., Aslan, S., Bekfilavioğlu, G., Doğantekin, A., (2018). KONJENİTAL MALFORMASYONLU OLGUDA BİLATERAL ÜRETEROLİTİAZİSE BAĞLI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI. 1. İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 13. Aslan, S., Timuroğlu, A., Gürel, A., Alpcan, H., Soytürk, M., (2016). NADİR BİR HİPONATREMİ SEBEBİ: SEKONDER ADRENAL YETMEZLİK. 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 14. Gürel, A., Meryem, Y.K., Aslan, S., (2016). Kronik Böbrek Yetmezlikli Olguda Düşük Doz Metotreksat Sonucu Gelişen Pansitopeni ve Diyabetik Ketoasidoz. 18. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 15. Mertoğlu, C., Günay, M., Gürel, A., Güngör, M., (2016). Ischemic modified albumin and some hematological parameters in acute kidney injury. KONGRE LAB- EXPO 2016, (),-.
 16. Ulu, R., Gürel, A., Aygen, B., Yiğit, İ.P., Çeliker, H., Doğukan, A., (2013). Alport sendromuna bağlı kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada üremik leontiazis ossea. 15. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 17. Atlı, H., Gürel, A., Kuloğlu, T., Önalan, E., Çeliker, H., (2014). Doksorubisinle oluşturulan deneysel böbrek hasarında kardamomun böbrek dokusu üzerine koruyucu etkilerinin incelenmesi. 31. Ulusal Nefroloji Kongresi, (),-.
 18. Cihangiroğlu, A., Doğukan, A., Gürel, A., Ilhan, N., Tuzcu, M., Özercan, İ.H., Ulu, R., (2014). Fruktozla Oluşturulan Nefrotoksisite Modelinde Rifaksimin in Koruyucu Rolü. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 19. Sarıoğlu, G., Korkmaz, H., Önalan, E., Kuloğlu, T., Gürel, A., Yılmaz, M., Harman, M., Akbulut, M., (2014). Deneysel akut miyokard enfarktüsü ve irisin. 30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2014, (),-.
 20. Aygen, B., Doğukan, A., Gürel, A., Yüce, H., Erol, D., Çeliker, H., (2008). Kronik böbrek yetmezlikli olguda Fahr sendromu. 25. ULUSAL HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ 2008, (),-.
 21. Gürel, A., Atlı, H., Pıhtılı, S., Özdemir, E., Akbaş, N., Doğukan, A., (2015). KBY ye bağlı hiperparatiroidi sonucu kalsiflaksi gelişen olgunun iloprost ve paratiroidektomi ile tedavisi. 17. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 22. Gürel, A., Orhan, B., Vicdanlı, S.S., Özdemir, E., Doğukan, A., (2015). Akciğer tüberkülozuna bağlı SIADH sonucu gelişen hiponatremi. 17. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 23. Özercan, A.M., Gürel, A., Karakaya, B., Önalan, E., Özdemir, E., Aygen, B., Doğukan, A., (2015). Fosfat içerikli pürgatif kullanımı sonrası akut fosfat nefropatisi olgusu. 17. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (),-.
 24. Ulu, R., Doğukan, A., Gözel, N., Bozgeyik, Z., Yiğit, İ.P., Gürel, A., Kemeç, Z., (2015). NADİR BİR VAKA ÜROSEPSİSE BAĞLI MULTİPL SEPTİK EMBOLİZM. 12. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.

Ödüller

 1. 31. Ulusal Nefroloji Kongresi en iyi poster ödülü
 2. Tıp fakültesi dönem birinciliği ve üniversite üçüncülüğü
 3. Nefroloji yeterlilik belgesi

Üyelikler

 1. TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ
 2. TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
 3. ERA- EDTA (Avrupa böbrek, diyaliz, transplantasyon birliği)