T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur KULOĞLU

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Kuloğlu, A., Elaldı, Ş., Özkaya, Ö.M., (2012). Öğretim Elemanlarının Üniversite Düzeyindeki Temel İngilizce Öğretiminde Kullanılabilecek Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (),-.
 2. Akpunar, B., Batdı, V., Kuloğlu, A., (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğrenimine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Ve Sınıf Değişkenine Göre Değerlendirilmesi. CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, (),-.
 3. Tan, Ç., Pamuk, M., Kuloğlu, A., (2013). Loneliness and Mobile Phone. Procedia-Social and Behavioral Science, (),-.
 4. Kuloğlu, A., Burhan, A., Batdı, V., (2015). Critical Analysis of Turkish Research Studies on the Multiple IntelligencesTheory. Current Resarch in Education, 1(2),70-75.
 5. Kuloğlu, A., Akpunar, B., (2016). Kuantum Paradigmasının Lise Fizik Dersi ÖğretimProgramına Yansımaları. Turkish Journal of Educational Studies, (),-.
Ulusal
 1. Akpunar, B., Kuloğlu, A., Yıldırım, B., Karahan, O., (2012). Eğitimde 4 4 4 Sisteminin Modelinin Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kuloğlu, A., (2016). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 2. Kuloğlu, A., Akpunar, B., Özeren, E., (2016). Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Pedagojik Formasyon Eğitiminin Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 3. Kuloğlu, A., Akpunar, B., Akmençe, e., (2016). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet ve Branş Değişkenine Göre İncelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),-.
 4. Pamuk, M., Kutlu, M., Kuloğlu, A., (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE CEP TELEFONUNUN PROBLEMLİ KULLANIMI VE ÖĞRENCİ TÜKENMİŞLİĞİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, (),-.
 5. Kuloğlu, A., Pamuk, M., (2016). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK ERTELEMEDAVRANIŞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI CİNSİYETE GÖRE BİRİNCELEME. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, (),-.
 6. Akpunar, B., Batdı, V., Yıldırım, B., Kuloğlu, A., Özeren, E., (2015). Mobile Phone Use at School as an Element of Hidden Curriculum M Hidden Curriculum. International Conference on Frontiers of Educational Technologies, (),-.
 7. Çermik, F., Akpunar, B., Kuloğlu, A., (2009). The Role Of Theory Of Multiple Intelligence In Obtaining Social Peace And Agreement. I. Uluslar arası Yaşayan Kuramcılar Konferansı (Howard Gardner), (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1