T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKSU

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 2069
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Anesteziyoloji ve Reanimasyon


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 2069
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

  Doktora Tezi;

  İNHALASYON VE TOTAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ UYGULANAN HASTALARDA HEMODİNAMİK, ENDOKRİN YANITLAR VE NESFATİN-1’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

Makaleler

Uluslararası

Bildiriler

Uluslararası
 1. Beştaş, A., Aksu, A., Demirel, İ., Payam, R., (2019). A process our intensive care unit from pneumonia to systemic lupus erythematosus:a case report. 22nd INTERNATIONAL INTENSIVE SYMPOSIUM, (),-.
 2. Beştaş, A., Aksu, A., Demirel, İ., Payam, R., (2019). PRES, development of multiple organ dysfunction in a pregnant woman with HELLP syndrome: case report. 22nd INTERNATIONAL INTENSIVE SYMPOSIUM, (),-.
Ulusal
 1. Aksu, A., Demirel, İ., Özer, A.B., Bolat, E., Ilhan, N., Erhan, Ö.L., (2016). FARKLI ANESTEZİ TEKNİKLERİNİN STRES YANIT VE NESFATİN-1 ETKİSİ. TARK 50.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 2. Aksu, A., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Ilhan, N., Erhan, Ö.L., (2016). Farklı Anestezik İlaçların Nesfatin-1 Üzerine Etkisi. TARK 2016- 50.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 3. Özer, A.B., Aksu, A., Karatepe, Ü., Yıldız, A.A., (2015). Epidermolizis Büllozalı Hastada İntraoperatif Kardiyovasküler Kollaps. TARK 2015- 49. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 4. Gündüz, G.G., Özer, A.B., Demirel, İ., Aksu, A., Erhan, Ö.L., (2014). SUGAMMADEKSİN STEROİDAL YAPILI HORMONLAR ÜZERİNE ETKİSİ. TARK 48. Ulusal Kongre, (),-.
 5. Bolat, E., Karatepe, Ü., Aksu, A., Özer, A.B., (2015). Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilememe Nedeni: Subklavian Ven Darlığı. TARK 2015 49. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 6. Özer, A.B., Aksu, A., Kılınç, M., Bolat, E., (2015). Martsolf sendromlu iki kardeşte anestezi yönetimi. TARK 2015 49. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Bolat, E., Ileri, A., Kılınç, M., Aksu, A., Yıldız, A.A., (2015). Entübasyon Sonrası Amiodaron İnfüzyonuna Dirençli Atrial Fibrilasyon. TARK 49. ULUSAL KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. İnhalasyon Ve Total İntravenöz Anestezi Uygulanan Hastalarda Hemodinamik, Endokrin Yanıtlar Ve Nesfatin-1’in Değerlendirilmesi, 07.11.2014-07.11.2015

Üyelikler

 1. TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
 2. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ