T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Asude AKSOY

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Burdur
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Saritaş, S., Kavak, F., Aksoy, A., Sarıtaş, S., (2017). Examination of the Care Burden of Caregivers of Oncology Patients andthe Perceived Social Support from Family. International Journal of Caring Sciences, (),-.
 2. Orhan, V.A., Aksoy, A., (2017). Osteonecrosis in the both femoral heads in a patient with Neuro-Behcet’xxs Disease.. Pakistan Journal of Medical Sciences, (),-.
 3. Orhan, V.A., Aksoy, A., (2018). Herpes simplex encephalitis and pseudotumour cerebri due to ısotretinoin.. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, (),-.
 4. Aksoy, A., Varoglu, A., (2018). Recurrent petrositis due to nasopharyngealcarcinoma in an adult patient: Gradenigo’ssyndrome. Journal of Cancer Research and Therapeutics, (),-.
Ulusal
 1. Aksoy, A., Aygen, E., Sakarya, H., Tan, F., (2018). A rare case. Turcot sydrome. EUROSIAN JOURNAL OF MEDICINE ONCOLOGY, (),-.
 2. Doğan, A., Aksoy, A., Yıldırım, D.N., Vural, A., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2014). Sefapaperazon sodyum kullanımına bağlı kanama diatezi. TURGUT ÖZAL TIP DERGİSİ, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yılmaz, ş., Metintaş, S., Karadağ, M., Yılmaz, D.N., Güçlü, A..Ö., Kabalak, P.A., Yılmaz, Ü., Ak, G., Kızılgöz, D., Yılmaz, U., Batum, Ö., Kavas, M., Serifoğlu, I., Unsal, M., Kömürcüoğlu, B..E., Cengiz, T.İ., Ulubay, G., Özdemirel, T.S., Özyürek, B..A., Kavurgacı, S., Alizoroğlu, D., Aksoy, A., Günlüoğlu, G., Altın, S., (2019). The Frequency og gene mutations and related factors in lun adenocarcinoma : a multicentric prospective studyin Turkey. 22. yıılık uluslararası katılımlı kongresi Türk Toraks Derneği, (),-.
 2. Aksoy, A., Aygen, E., Sakarya, H., Tan, F., (2018). Nadir Bir Olgu: Turcot Sendromu. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.
 3. Nazıroğlu, M., Şimşek, M., Şimşek, H., Özcan, D.Z., Atılgan, R., Aksoy, A., (2002). Effects of hormone replacement therapy vitamin C E supplementation on antioxidants levels lipid profiles and glucose homeostasis in postmenopousal women with type 2 diabetes. Macro andTraceelements. 21. Workshop,, (),-.
 4. Aksoy, A., (2018). Geriatrik Mide Kanseri Olgularında Koagulasyon Parametrleri Sağkalım İçin Prognostik Faktör müdür?. 3. Aydın İç Hastalıkları Günleri, (),-.
 5. Yüksel, S., Kodaz, H., Yıldız, İ., Odabaşı, H., Ocak, D.A., Bayoğlu, İ.V., Hacıbekiroğlu, i., Erçelep, Ö., Ekinci, A.Ş., Erdoğan, B., Mert, A., Karaca, H., Salman, T., Serkan, M., Gümüşay, Ö., Ustaalioğlu, B.O., Aldemir, M.N., Geredeli, Ç., Baykara, M., Uysal, M., Sevinç, A., Aksoy, A., Ulaş, A., Tanrıverdi, Ö., Avcı, N., Turan, N., Aliustaoğlu, A., (2015). Frequency of EGFR Mutation in Nsclc and Its Relationship with Clinicopathological Features: A Multicenter Asmo Trial. JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY MEETING ABSTRACT, (),-.
 6. Aksoy, A., (2018). Mezotelyomada Mesotelin ve Stathmin 1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi. 2. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi, (),-.
 7. Çıtlık, S.S., Kavak, F., Aksoy, A., Sarıtaş, S., (2014). Onkoloji hastalarına bakım verenlerin bakım verme yükü ve algıladıkları sosyal desteğin incelenmesi. ııı. ULUSLARARASI VII ULUSAL PSİKİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, (),-.
 8. Erçelep, Ö., Ekinci, A.Ş., Bayoğlu, İ.V., Uzunoğlu, S., Ulaş, A., Aksoy, A., Özçelik, M., Bozkurt, O., Gümüşay, Ö., Yemen, Ş., Topçu, T.Ö., Taşköylü, B.Y., Uysal, M., Özdemir, N., Alacacloğlu, A., Çakmak, Ö.Ö.B., Sevinç, A., Gümüş, M., (2014). Treatment and prognosis in mucosal melanoma An Anatolian Society of Medical Oncology Study. 50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, (),-.
 9. Yazıcı, O., Özdemir, N., Ayşe, O.D., Serkan, M., Şendur, M.A.N., Karaca, H., Göksel, Ö.G., Arpacı, E., Erenoğlu, T., Hacıbekiroğlu, İ., Bilgetekin, İ., Kaçan, T., Özkan, M., Aksoy, S., Aksoy, A., Zengin, N., (2015). The role of the gastrectomy on survival in metastatic gastric cancer patients A multicenter study of Anatolian Society of Medical Oncology ASMO. Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), 33(15),7755-.
 10. Turan, N., Araz, M., Efnan, A., Olçun, Ü., Benekli, M., Didem, T., Dane, F., Ünek, İ.T., Eren, T., Türkmen, E., Kaçan, T., M, N.A., Urakçı, Z., Aksoy, A., Gülnihal, T., Coşkun, U., Benekli, M., Özet, A., (2015). The prognostic value of lymph node ratio in patients with curatively resected pancreatic adenocarcinoma. Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), 33(15),15238-.
 11. M, A.K., Urakçı, Z., Gümüş, M., Ülkü, A., Çağlayan, G., Özdemir, N., Koca, D., Oruç, Z., Uysal, M., Dane, F., Sevinç, A., Şeker, M., Aksoy, A., Küçüköner, M., Mustafa, K., Kezban, P., Öztürk, T., Işıkdoğan, A., (2015). What are the differences between young 25 years and adults 25 years colorectal cancer CRC An Anatolian Society of Medical Oncology Study. Amer Soc Clin Oncol, 33(15),14657-.
Ulusal
 1. Aksoy, A., Odabaşı, h., Kaya, s., Bozkurt, o., Değirmenci, m., Topçu, t.ö., Aytekin, A., Arpacı, E., Avcı, N., Pilancı, k.n., Çınkır, h.y., Bozkaya, y., Çırak, y., Gümüş, M., (2017). Medüller meme kanseri olgularında hormon resptör durumu ve sağkalım: Türkiye’ den bir kohort çalışma. 22.ukk, (),-.
 2. Avcı, N., Tanrıverdi, Ö., Yıldırım, A., Bulut, G., Pilancı, K.N., Taştekin, D., Deligönül, A., Kaçan, T., Cihan, Ş., Koçar, M., Aksoy, A., (2015). METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE İKİNCİ SEÇİM TEDAVİDE CETUXİMAB HANGİ KOMBİNASYONDA KULLANALIM FOLFOX VE FOLFİRİ TÜRK ONKOLOJİ GENÇ ONKOLOGLAR GRUBU. 21. UKK, (),-.
 3. Turan, N., Benekli, M., Ünal, O., Ünek, İ.T., Taştekin, D., Dane, F., Ulger, Ş., Eren, T., Ozturk, T., Türkmen, E., Babacan, N.A., Tufan, G., Inal, A., Ustaalioğlu, B., Uysal, Ö., Erçelep, Ö., Taşköylü, B., Aksoy, A., Canhoroz, M., Demirci, U., Doğan, E., Berk, V., Balakan, O., Petekkaya, İ., Öztürk, C., Tonyalı, Ö., Çetin, B., Helvacı, K., Özdemir, N., Öztop, İ., Coşkun, U., Üner, A., Özet, A., Büyükberber, S., (2014). PANKREAS KANSERLERİNDE ADJUVAN TEDAVİ MODALİTELERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ. 6. GİOK, (),-.
 4. Urakçı, Z., Çınkır, H., Çakmak, Ö.Ö.B., Sevinç, A., Pilancı, K.N., Bilici, A., Özarslan, E., Karaağaç, M., Dikilitaş, M., Aksoy, A., Turan, N., Şeker, M.M., Baykara, M., Işıkdoğan, A., (2014). K-RAS ILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE 1. BASAMAKTA FOLFİRİSETUKSİMAB KEMOTERAPİSİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. XI. UTOK KONGRESİ, (),-.
 5. Inal, A., Kodaz, H., Odabaşı, H., Ocak, D.A., Şeker, M.M., Inanç, M., Aksoy, A., Günaydın, Y., Menekşe, S., Topçu, T.Ö., Didem, T., Bilici, M., Cihan, Ş., Gerdeli, Ç., Sezer, E., Arpacı, E., Öztürk, B., Bal, Ö., Uysal, M., Ustaalioğlu, B., Süner, A., Aydın, K., Işıkdoğan, A., (2014). Küçük Hücreli Dışı Akçiğer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazı Sonrası Kemoterapi Alan 693 Hastada Sağkalıma Etki Eden Prognostik Faktörlerin Retrospesifik Olarak Değerlendirilmesi (Atod Çalışması). XI. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 6. Aksoy, A., (2018). Opere Mide Kanseri Tanılı Hastalarda Sağkalıma Etki Eden Faktörler( Biyokimyasal-Hematolojik Lap Diseksiyonunun Prediktif Önemi Var mıdır?). 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2018, (),-.
 7. Yağar, Y., Yalçın, M., Kılıç, M.S., Aksoy, A., Elkıran, E.T., Harputluoğlu, H., (2013). EVRE 1-2 KOLON KANSERİ OLGULARINDA ADJUVAN KEMOTERAPİ UYGULAMALARI. 5. GİOK KONGRESİ, (),-.
 8. Aksoy, A., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2013). Hepatosellüler Kanserli Hastalar ve Tedavi Yöntemleri. 5. GİOK Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, (),-.
 9. Yağar, Y., Bazna, S., Aksoy, A., Elkıran, E.T., Harputluoğlu, H., (2013). Safra Yolları Karsinomlu Hastalarda Birinci Basamak Sonrası Folfox 4 ve Folfiri Kemoterapi Rejimleri Uygulamaları. 5. GİOK Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, (),-.
 10. Bazna, S., Kılıç, S., Aksoy, A., Elkıran, E.T., Harputluoğlu, H., (2013). Pankreas karsinomlu hastalarda birinci basamak sonrası FOLFOX kemoterapi rejimi uygulamaları. 5. GİOK, (),-.
 11. Kılç, M.S., Harputluoğlu, H., Aksoy, A., Yağar, Y., Kalkan, S., Elkıran, E.T., (2013). Anorektal Malign Melanomlu Hastalar ve Tedavi Yöntemleri. 5.GİOK, (),-.
 12. Aksu, A., Bozan, M.B., Bozan, A.A., Kutluer, N., Kanat, B.H., Karataş, S.Ş., Aksoy, A., Büyük, A., (2018). Sedoanaljezi Eşliğinde Lokal Anestezi AltındaTrefin Stroma Uygulaması. 1. GASTROİNTESTİNAL ARAŞTIRMA KONGRESİ, (),-.
 13. Aksoy, A., Artaş, G., Önalan, E., Tektemur, A., (2018). Mezetelyomada Mesotelin ve Stathmin-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi ve Mesotelin ve Stathmin-1’xx in siRNA’xx larla Susturulmasının Otofai, İnvazyon ve Apoptoz Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, (),-.
 14. Aksoy, A., Artaş, G., Kuloğlu, T., (2017). pankreas kanserinde mesotelin ve fibulin-1 ekspresyonunun prognostik önemi. 22.UKK, (),-.
 15. Güney, H., Karataş, F., Koca, S.S., Şimşekli, H., Aksoy, A., Özalp, G., Dönder, E., (2002). Obez Bireylerde Orlistat Kullanımının A vitamini, E vitamini, C vitamini Düzeyleri ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri.. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi- 2002., (),-.
 16. Inal, A., Odabaşı, H., Ocak, D.A., Aksoy, A., Sezer, E., Aydın, K., Uncu, D., Arpacı, E., Günaydın, Y., Bayoğlu, İ.V., Bal, Ö., Uysal, M., Öztürk, B., Sevinç, A., Ustaalioğlu, Ö.B.Ö., Berk, V., Yüksel, S., Karaca, H., Işıkdoğan, A., (2017). Beyin metastazı nedeniyle tedavi alan küçük hücre dışılı akciğere kanserli 536 hastada sağkalıma etki eden prognostik faktörler. 10. utok, (),-.
 17. Urakçı, Z., Şeker, M.M., Kodaz, H., Özarslan, E., Pilancı, K.N., Elkıran, E.T., Kaplan, M.A., Aksoy, A., Bilici, M., (2014). PRİMER MEME SARKOMLARI. XI. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 18. Odabas, H., Ulaş, A., Aydın, K., Inanç, M., Aksoy, A., Yazılıtaş, D., Türkeli, M., Yüksel, S., Inal, A., Ş, E.A., Sevinç, A., Demirci, N.S., Uysal, M., Alkış, N., Dane, F., Ustaoğlu, M.A., Gümüş, M., (2014). Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde KHDAK İkinci Basamak Sistemik Tedavinin Yeri Nedir Çok Merkez Deneyimi Atod Çalışması. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 19. Aksoy, A., Dursun, İ.H., Akkuş, M.H., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2013). Nadir Bir Olgu Erişkinde Hepatoblastoma. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi-2013., (),-.
 20. Dursun, İ.H., Harputluoğlu, H., Kılıç, M.S., Yağar, Y., Aksoy, A., Elkıran, E.T., (2013). Multipl Akciğer ve Kemik Metastazlı Hepatik Epiteloid Anjioendotelyoma Olgu Sunumu. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi-2013., (),-.
 21. Dursun, İ.H., Kalkan, S., Aksoy, A., Kılıç, M.S., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2013). Metastatik Safra Kesesi Skuamöz Hücreli Karsinom Olgu Sunumu. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi-2013., (),-.
 22. Berktaş, H.B., Şahin, N., Bentli, R., Yiğit, A., Özkahraman, A., Harputluoğlu, H., Aksoy, A., Özgür, B., Elkıran, E.T., (2012). Nadir Görülen Bir Olgu 38 Yaşında Hastada Leydig Hücreli Testis Tümörü. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi12-16 Eylül 2012 KIBRIS, (),-.
 23. Aksoy, A., Kılıç, L., Duran, F., Oruç, C., Uyanık, H.Ş., (2015). ATİPİK KAS METASTAZLI İNFİTRATİF LOBULER KARSİNOM. 21. ULUSAL KANSER KONGRESİ, (),-.
 24. Özgür, B., Şahin, N., Bentli, R., Aksoy, A., Yiğit, A., Harputluoğlu, H., Özkahraman, A., Berktaş, H.B., Elkıran, E.T., (2012). Ender Bir Karaciğer Tümör Olgusu Nakil Sonrası Hemanjioendotelyoma. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 12-16 Eylül 2012 KIBRIS, (),-.
 25. Aksoy, A., Topçu, T.Ö., Avcı, N., Bilgiç, Y., Koca, S.S., Özcan, M., Göktaş, S., Bozdağ, A., (2015). MİDE KANSERİ TANILI HASTALARDA ALBUMİN GLOBULİN ORANI İLE SAĞKALIM ARASINDAKİ İLİŞKİ. 6. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 26. Aksoy, A., Artaş, G., Sevindik, Ö.G., (). Stathmin ve osteopontin ekspresyonu metastatik prostat kanserli hastalarda taxan bazlı kemoterapi yanıt değerlendirmesi için prediktif midir. 2. geriatrik onkoloji kongrsi, (),-.
 27. Bilici, A., Odabaşı, H., Türkmen, E., Kandemir, N., Demirci, U., Şeker, M.M., Şendur, M.A.N., Ustaalioğlu, B.B.Ö., Urakçı, Z., Ocak, D.A., Aksoy, A., Gümüş, M., (2014). Evre 1 nonseminamatöz germ hücreli testis tümörlerinde aktif takip ve kemoerapi sonuçlarının karşılaştırlması. 10. UTOK, (),-.
 28. Ocak, D.A., Karaca, H., Başal, F.B., Menekşe, S., Ustaalioğlu, B.Ö., Bilici, A., Baykara, M., Oruç, Z., Hacıbekiroğlu, İ., Sevinç, A., Yazıcı, O., Inanç, M., Aksoy, A., Demirci, U., Özkan, M., (2014). Metastatik nonsquamoz akciğer karsinomlu hastalarda birinci basamak tedavide platin-pemetrexat kombinasyonunun etkinlik ve toksisitesinin karşılaştırlılması. xı. ulusal tıbbi onkoloji kongresi, (),-.
 29. Değer, A.N., Ekici, M.F.E., Değer, H., Tayfur, M., Çinkaya, A., Aksoy, A., (2015). Duodenal yerleşimli neuroendokrin tümör. ACİL TIP KONGRESİ, (),-.
 30. Çiçin, İ., Özatlı, T., Türkemen, E., Öztürk, T., Özçelik, M., Çabuk, D., Gök, A., Balvan, Ö., Yıldız, Y., Şeker, M.M., Özdemir, N., Yapar, B., Tanrıverdi, Ö., Günaydın, Y., Menekşe, S., Çakmak, Ö.Ö.B., Aksoy, A., Erdoğan, B., Arpacı, E., Sevinç, A., (2014). Jinekolojik karsinosarkomların retrospesifik değerlendirilmesi. XXI. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 31. Turan, N., Benekli, M., Ünal, O., Ünek, İ.T., Taştekin, D., Dane, F., Algın, E., Ülger, Ş., Eren, T., Topçu, T.Ö., Türkmen, E., Babacan, N.A., Tufan, G., Urakçı, Z., Ustaalioğlu, B.Ö., Uysal, Ö.S., Erçelep, Ö..B., Taşköylü, B.Y., Canhoroz, M., Aksoy, A., Demirci, U., Ekinci, A.Ş., Uysal, M., Petekkaya, İ., Öztürk, S.S., Tonyalı, Ö., Çetin, B., Aldemir, M.N., Özdemir, N., Öztop, İ., Coşkun, U., Üner, A., Özet, A., Büyükberber, S., (2014). Pankreas kanserlerinde cerrahi tam rezeksiyon sonrası lenf nodu metastazının prognostik önemi. XI .ULUSAL TIBBİ ONKOLOİ KONGRESİ, (),-.
 32. Turan, N., Ünal, O., Ünek, İ.T., Dane, F., Algın, E., Eren, T., Öztürk, T., Ülger, Ş., Türkmen, E., Babacan, N.A., Inal, A., Usaalioğlu, B., Uysal, Ö., Aksoy, A., Balakan, O., Canhoroz, M., Demirci, U., Berk, V., Doğan, E., Helvacı, K., Uysal, M., Öztürk, C., Tufan, G., Özdemir, N., Öztop, İ., Coşkun, U., Üner, A., Özet, A., Benekli, M., (2014). Opere pankreas kanserlerinde adjuvan tedavi ve prognoza etki eden faktörler. 10. tıbbi ulusal onkoloji kongresi, (),-.
 33. Erçelep, Ö., Özdemir, N., Turan, N., Topçu, T.Ö., Uysal, M., Tanrıverdi, Ö., Demirci, U., Taşköylü, B.Y., Urakçı, Z., Aksoy, A., Aliustaoğlu, M., Gümüş, M., (2014). Pankreasın solid pseudopapiller tümörünün klinikopatolojik özelliklerinin çok merkezli değerlendirilmesi. 6. GİOK KONKRESİ, (),-.
 34. Inal, A., Odabaşı, H., Ocak, D.A., Aksoy, A., Sezer, E., Aydın, K., Uncu, D., Arpacı, E., Günaydın, Y., Bayoğlu, İ.V., Bal, Ö., Uysal, M., Öztürk, B., Yüksel, S., Özkan, M., Işıkdoğan, A., (2014). Akçiğer adenokarsinomda beyin metastazı sonrası tedavide erlotinip ile standart kemoterapinin etkinliğinin karşılaştırılması. 10.utok, (),-.
 35. Inal, A., Ocak, D.A., Odabaşı, H., Aksoy, A., Ustaalioğlu, B.B.Ö., Günaydın, Y., Arpacı, E., Bal, Ö., Sevinç, A., Uncu, D., Bayoğlu, İ.V., Işıkdoğan, A., (). Akçiğer adenokarsinomds beyin metastazı sonrası 1. basamak tedavide erlotinip ile pemetrxet etkinliğinin karşılaştırlması. 10 UTOK, (),-.
 36. Ünal, O., Öztop, İ., Urakçı, Z., Özatlı, T., Yaşar, N., Arpacı, E., Bozkurt, O., Sevinç, A., Günaydın, Y., Aksoy, A., Tonyalı, Ö., Taşköylü, B.Y., Ulaş, A., Kaplan, M.A., Çakmak, Ö.Ö.B., (2017). Primer torasik sarkomlar: nadir bir klinik antite. 10.utok, (),-.
 37. Turan, N., Taştekin, D., Helvacı, K., Dane, F., Öztürk, T., Erdoğan, B., Babacan, N.A., Eren, T., Berk, V., Inal, A., Doğan, E., Canhoroz, M., Aksoy, A., Kılıç, D., Coşkun, U., Üner, A., Özet, A., Benekli, M., Büyükberber, S., (2014). Non-metastatik pankreas kanserlerinde neoadjuvan tedavi seçimi ve prognoza etki eden faktörler. 10.UTOK, (),-.
 38. Turan, N., Taştekin, D., Helvacı, K., Dane, F., Öztürk, T., Berk, V., Babacan, N.A., Eren, T., Erçelep, Ö., Inal, A., Doğan, E., Canhoroz, M., Aksoy, A., Kılıç, D., Coşkun, U., Üner, A., Özet, A., Benekli, M., Büyükberber, S., (2014). Unrezektabl non-metastatik pankreas kanserlerinde tedavi tercihleri ve bu tedavilerin etkinliği. 6. GİOK, (),-.
 39. Özkan, Y., Çolak, R., Doğan, H., Sonkaya, E., Aksoy, A., (2003). .Sheehan Sendromlu 16 Olgunun Değerlendirmesi.. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi-2003., (),-.
 40. Aksoy, A., Mengücük, E., Koca, S.S., Güney, H., Özkan, Y., (2003). Tip2 Diyabetli metformin kullanan olgularda rosiglitazon maleatın etkileri. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi-2003, (),-.
 41. Aksoy, A., Karabulut, K., Ozercan, M., Onalan, E., Karakaya, B., (2016). Lokal ileri evreli opere mide kanseri tanılı hastalarda sağkalıma etki eden faktörler Biyokimyasal hematolojik parametrelerin LAP diseksiyonunun önemi var mıdır. 3. ULUSAL İMMÜNOLOJİ- ONKOLOJİ VE HEDEFE YÖNELİK KANSER TEDAVİLERİ KONGRESİ, (),-.
 42. Yüksel, S., Kodaz, H., Yıldız, İ., Odabaşı, H., Ocak, D.A., Hacıbekiroğlu, İ., Bayoğlu, İ.V., Erçelep, Ö., Ekinci, A.Ş., Erdoğan, B., Mert, A.G., Karaca, H., Salman, T., Menekşe, S., Gümüşay, Ö., Ustaalioğlu, S.Ö., Aldemir, M.N., Geredeli, Ç., Baykara, M., Uysal, M., Sevinç, A., Aksoy, A., Ulaş, A., Inanç, M., Tanrıverdi, Ö., Avcı, N., Turan, N., Aliustaoğlu, M., Gümüş, M., (2014). KHDAK tanılı hastalarda EGFR mutasyon sıklığının sağkalım ve diğer klinik-patolojik özelliklerle ilişkisi. XI ulusal tıbbi onkoloji kongresi, (),-.
 43. Kaplan, M.A., Işıkdoğan, A., Berk, V., Gümüşay, Ö., Elkıran, E.T., Şener, N., Akman, T., Ulaş, A., Koş, T., Bal, Ö., Bilici, M., Yazılıtaş, D., Süner, A., Alıcı, S., Engin, H., Aksoy, A., Özkan, M., Baykara, M., Harputluoğlu, H., Gümüş, M., Oruç, Z., (2014). Her2 Pozitif Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Antrasiklin Sonrası Haftalık Paklitakselin Etkinlik ve Güvenilirliği Atod Çalışması. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17-21 Eylül 2014, (),-.
 44. Yazıcı, O., Özdemir, N., Menekşe, S., Şendur, M.A.N., Karaca, H., Göksel, Ö.G., Arpacı, E., Eren, T., Hacıbekiroğlu, İ., Bigetekin, İ., Kaçan, T., Özkan, M., Aksoy, S., Aksoy, A., Zengin, N., (2014). Tanıda Gastrektomi Yapılan Metastatik Mide Kanserli Hastalar ile Primer Tümörü Opere Edilmemiş Hastaların Retrospektif Analizi Atod Çalışması 11 Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17 21 Eylül 2014. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 45. Yıldız, R., Y, T.B., Aydın, K., Uncu, D., Bilici, A., Yazılıtaş, D., Çiltaş, A., Karaca, H., Aydın, D., Hacıbekiroğlu, İ., Eşbah, O., Arpacı, E., Uysal, M., Demirci, U., Aksoy, A., Gümüş, M., Süner, A., Inal, A., Tonyalı, Ö., Şeker, M., Akman, T., Türk, H.M., Büyükberber, S., (2014). Metastatik Renal Hücreli Kanserde Pazopanib Tedavisinin Etkinlik ve Tolerabilitesinin Değerlendirilmesi Atod Çalışması. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17-21 Eylül 2014, (),-.
 46. Aksoy, A., Dursun, İ..H., Kılıç, M.S., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2013). Saçlı Deride Metastatik Spindle Cell Malign Fibrosarkom Olgu sunumu 10 Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 2013. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 47. Aksoy, A., Dursun, İ.H., Tezel, K.A., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2013). Memede Osteoklastik Tipde Dev Hücreler İçeren Meme Karsinomu. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi-2013.., (),-.
 48. Özçelik, M., Erarslan, E., Erçelep, Ö., Koca, S., Yazılıtaş, D., Özarslan, E., Hacıbekiroğlu, İ., Menekşe, S., Aksoy, A., Yapar, B., Varol, U., Arpacı, E., Çiltaş, A., Şeker, M., Gümüş, M., (2014). MalignFibrözHistiositom MFH Hastalarında Sağkalım Verileri Atod Çalışması. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 49. Ataman, E., Harputluoğlu, H., Dursun, İ.H., Aksoy, A., Elkıran, E.T., (2013). Gemsitabin ve Cisplatin Alan Akciğer Karsinomu Hastalarında Ercc1 in Prognoz İle İlişkisi. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi-2013., (),-.
 50. O, D.A., Karaca, H., Vedat, B.İ., Menekşe, S., S, Y.H., Bahçeci, A., Uysal, M., Sevinç, A., Hacıbekiroğlu, İ., Aksoy, A., Inanç, M., Dane, F., Özkan, M., (2014). Xelox Bevacızumab Kombınasyonu Kullanan Kolorektal Kanserli Hastalarda K ras Mutasyon Durumu ile Tedavi Cevabı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Atod Çalışması Alt Grup Analizi. .11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17-21 Eylül 2014, (),-.
 51. Inal, A., Odabaş, H., Ocak, D.A., Şeker, M.M., Inanç, M., Aksoy, A., Günaydın, Y., Menekşe, S., Ö, T.T., Taştekin, D., Bilici, M., Cihan, Ş., Geredeli, Ç., Sezer, E., Uncu, D., Arpacı, E., Öztürk, B., Bal, Ö., Uysal, M., Tanrıverdi, Ö., Gümüş, M., Öven, U.B.B., Süner, A., Çokmert, S., Hacıbekiroğlu, İ., Aydın, K., Işıkdoğan, A., (2014). Küçük Hücreli Dışı Akcığer Kanserli Hastalarda Beyin Metastazı Sonrası Kemoterapı Alan 693 Hastada Sağ kalıma Etki Eden Prognostik Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi17 21 Eylül 2014. 11.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 52. Özkahraman, A., Harputluoğlu, H., Bentli, R., Bektaş, B., Aksoy, A., Yiğit, A., Elkıran, E.T., (2012). Metatars Metastası Sonucu Primeri Tespit Edilen Akçiğer Adenokarsinom Olgusu. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi12-16 Eylül 2012 KIBRIS, (),-.
 53. Aksoy, A., Koca, S.S., Sonkaya, E., Öcal, S.Z., Dönder, E., (2003). Hipertansif Olgularda Kinapril Kullanımının Etkileri. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi- 2003, (),-.
 54. Aksoy, A., Güney, H., Mengücük, E., Keçeci, M., Dönder, E., (2003). Hipertansif Olgularda Amlodipin Kullanımının Etkileri. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi- 2003, (),-.
 55. Aksoy, A., Gülmez, A., Uğur, K., Şener, Y.S., Çakırer, M., (2015). MEME KARSİNOMU TANILI BİR HASTADA PAKLİTAKSEL KARBOPLATİN TEDAVİSİ SONRASI AKUT PANKREATİT GELİŞMESİ OLGU SUNUMU. 6. TÜRK TIBBIİ ONKOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 56. Özgür, B., Özkahraman, A., Aksoy, A., Bentli, R., Yiğit, A., Harputluoğlu, H., Elkıran, E.T., (2012). Üretral Malign Melanom Olgusu. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi .2012, (),-.
 57. Bilici, A., Türkmen, E., Odabaş, H., Erdoğan, B., Urakçı, Z., Kandemir, N., Demirci, U., Ocak, D.A., Şendur, M.A.N., Biricik, F.S., Aksoy, A., Şeker, M.M., Ustaalioğlu, B.B.Ö., Sevinç, A., Çiçin, İ., Gümüş, M., (2014). Evre 1 seminomda tedavi sonuçlarımız. 10. utok, (),-.
 58. Koç, M., Aksoy, A., (2015). DEV MALİGN İNSÜLİNOMA. 37. ULUSAL KARDİOLOJİ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. Prostat karsinomunda stathmin ve cyclin D1 espresyon değerlendirmesi, 20.03.2018-20.03.2019
 2. Metastatik meme karsinomunda osteopontin ve cyclin D1 ekspresyonu değerlendirmesi, 19.12.2017-24.12.2018
 3. Kanser Tanısı Almış Bireylerde Müzik Destekli Kabul Ve Kararlılık Terapisinin Algılanan Stres Ve Ağrı Üzerine Etkisi., 28.05.2019-
 4. Gastrointestinal kanser hastalarında gelişen polinöropatide rol oynayan genlerin ekspresyon ve polimorfizimlerinin araştırılması’xx’xx, 12.02.2019-
 5. Pankreas kanserinde mesothelin ve fibulin ekspresyonunun prognostik önemi, 11.11.2016-15.12.2019
 6. Malign mesotheliomada stathmin ve mesothelin ekspresyonu değerlendirmesi, 11.11.2016-20.05.2019
 7. Lenfosit Alt Grupları ile Bagırsak Parazitleri Arasındaki iliskinin Arastırılması, 15.06.2016-15.06.2019
 8. İNSAN PROSTAT KANSER PC 3 ve MEZOTELYOMA HÜCRE HATLARINDA STATHMİN MESOTHELİN OSTEOPONTİN FİBULİN 3 SİRNA TRANFEKSİYONUN APOPTOZİS OTOFAJİ İNVAZYON VE METASTAZ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 20.11.2015-25.12.2017

Üyelikler

 1. Anadolo Tıbbi Onkoloji Derneği
 2. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 3. Tabipler Odası Birliği
 1. Uluslararası, Dergi, Case reports in surgery, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Pakistan J Med Sci, 1