T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman AKGÜN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Adıyaman
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Topal, E., Akgün, A., Gökçe, İ.K., Özdemir, R., Tetik, B.K., Yakıncı, M.C., , ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK ALLERJİSİ . ÇOCUK GÖĞÜS . ÇOCUK METABOLİZMA . YENİDOĞAN, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, 2020, 237, 978-605-7853-36-3.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Altuğ, D.H., Akgün, A., Doğan, Y., (1919). Acute Noronopatıc Type Gaucher: Case Report. INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS, (),-.
 2. Akgün, A., Büküm, İ., Baran, A.B., Doğan, Y., Önal, H., (2019). Two Sibling Diagnosed with Cerebrotendinous Xanthomatosis: Case Report. INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS, (),-.
Ulusal
 1. Doğan, B.B., Akgün, A., Küçükemre, a.b., Söylemez, y., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Tekrarlayan yoğunbakım ünitesi yatışlarının nadir bir nedeni: reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu. XIV. ULUSAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME KONGRESİ, (),-.
 2. Doğan, B.B., Akgün, A., Küçükemre, a.b., Taşkın, n., Özdoğan, o., Kirit, e., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Fasiyal paralizi gelişen infantil osteopetrorikets olgusunda yüksek doz kalsitriol tedavisi. XIV. ULUSAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME KONGRESİ, (),-.
 3. Doğan, B.B., Akgün, A., Küçükemre, a.b., Polat, e., Tarakçıoğlu, m.c., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Hiperinsülinemiyi taklit eden infantil anoreksiya nervoza olgusu. XIV. ULUSAL METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME KONGRESİ, (),-.
 4. Aydın, b., Yıldız, m., Akgün, A., Doğan, B.B., Topal, n., Önal, H., (2019). Hashimoto Tiroiditi Olgularında Zonulin Düzeyi Ölçümü ile Barsak eçirgenliği Artışının Değerlendirilmesi. 23. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, (),-.
 5. Akgün, A., Genç, E., Yıldız, M., Aydın, M., Önal, H., (2019). Gelişme geriliği ile prezente olan biotinidaz eksikliği: olgu sunumu. Kalıtsal metabolik hastalıkların nörolojisi kursu, (),-.
 6. Doğan, B.B., Akgün, A., Aydın, B., Erbaş, İ.M., Bayrakdaroğlu, E., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Holokarboksilaz Sentetaz Eksikliği Olgu Sunumu. 39. Pediatri günleri 2017, (),-.
 7. Doğan, B.B., Akgün, A., Aydın, B., Yıldız, M., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Topikal Steroid Kullanımına Bağlı İatrojenik Cushing Sendromu. 21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2017, (),-.
 8. Yıldız, M., Önal, H., Aydın, B., Gezdirici, A., Akgün, A., Yılmaz, G.E., Doğan, B.B., Akçay, T., (2018). Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularımızın Genetik Dağılımı: 145 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi. 22. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2018, (),-.
 9. Aydın, B., Yıldız, M., Doğan, B.B., Akgün, A., Topal, N., Akçay, T., Önal, H., (2017). Tiamin Yanıtlı Megaloblastik Anemi Ülkemizde Gerçekten Çok Nadir mi?. 21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2017, (),-.
 10. Akçay, T., Gök, ç.c., Erdim, İ., Yıldız, M., Mete, F., Kaba, Ö., Akgün, A., Önal, H., (2016). Obez Çocuklarda Uyku Apne Sendromu ile Homosistein, Laktik Asit ve Ürik Asit Düzeyleri Arasındaki İlişki. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 11. Kaba, Ö., Yıldız, M., Akçay, T., Aydın, B., Önal, H., Akgün, A., Topal, N., Gezdirici, A., (2016). Psödohipoparatiroidizm Tip IA: Olgu Sunumu. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 12. Kaba, Ö., Yıldız, M., Akçay, T., Önal, H., Akgün, A., Topal, N., Beşik, B.c., Sander, S., (2016). Pediatrik Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni: Paratiroid Adenomu. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 13. Akgün, A., Çil, b., Topal, n., Yıldız, M., Akçay, t., Önal, H., Adal, S.E., (2016). Ortadoğu’dan Nadir Bir Olgu: Sanjad Sakati Sendromu. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 14. Akgün, A., Topal, n., Yıldız, M., Akçay, t., Önal, H., Adal, S.E., (2016). PARSİYEL KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİYLE BİRLİKTE OLAN UYGUNSUZ ADH SENDROMUNDA TOLVAPTAN VE KARBAMAZEPİN DENEYİMİ. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, (),-.
 15. Yıldız, M., Akçay, T., Önal, H., Akgün, A., Topal, N., Öztürk, E., Gezdirici, A., (2016). Costello sendromu tanısı alan 2 olguda büyüme hormon eksikliği. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 16. Yıldız, M., Akçay, t., Mutlu, n., Akgün, A., Önal, H., Ulucan, K., Ellard, s., Flanagan, s.e., Gezdirici, a., (2016). Konjenital hiperinsülinizm olgularının klinik ve moleküler özellikleri: tek merkez deneyimi. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, (),-.
 17. Karaoğlu, H., Doğan, B.B., Taşkın, N., Akgün, A., Önal, H., (2018). otizm spektrum bozukluğu mu yoksa bir metabolik hastalık mı. 6. Çocuk dostları kongresi 2018, (),-.
 18. Doğan, B.B., Akgün, A., Yıldız, M., Aydın, B., Söylemez, Y., Taşkın, N., Adal, S.E., (2018). Yenidoğan Karaciğer Disfonksiyonunda Erken Tanı Ve Tedavi İle Artık Hayata Tutunabilecek Nadir Bir Hastalık: Neonatal Heokromatozis. 6.Çocuk dostları kongresi 2018, (),-.
 19. Doğan, B.B., Akgün, A., Yıldız, M., Aydın, B., Varlı, Y.Z., Önal, H., Adal, S.E., (2018). Nadir bir hiperkalsemi nedeni: prematüre osteopenisi. 6. çocuk dostları kongresi 2018, (),-.
 20. Bayramoğlu, e., Önal, Z., Ersen, a., Akgün, A., Mutlu, n., Yıldız, M., Akçay, t., Önal, H., Adal, S.E., (2016). Tip 1 diyabet hastalarında farklı immun davranış modeli. 20. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2016, (),-.
 21. Doğan, b.b., Akgün, A., Önal, H., Adal, S.E., (2018). Enzim Replasman Tedavisine Antikor Yanıtlı Pompe Hastalıklı Bir Olguda İmmun Modülasyon Terapisi ve Ketojenik Diyet Uygulaması. 6. uluslararası katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi 2018, (),-.
 22. Akgün, A., Doğan, b.b., Ersen, a., Yeşil, G., Önal, H., Adal, S.E., (2016). HHH Sendromu Ve Siringohidromiyeli Birlikteliği. 39. pediatri günleri 2017, (),-.
 23. Akgün, A., Önal, Z., Ersen, a., Doğan, b.b., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Tedaviye dirençli epileptik ensefalopatide nadir bir tanı: Erken infantil epileptik ensefalopati tip 11. 14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2017, (),-.
 24. Akgün, A., Doğan, b.b., Söylemez, y., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Farklı Bir Klinik, Farklı Bir Mutasyon: Klasik Galaktozemi. 14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 2017, (),-.
 25. Akgün, A., Doğan, b.b.d., Önal, Z., Ersen, a., Önal, H., Adal, S.E., (2017). Rohhad Sendromlu Olguda Nazal Oksitosin Deneyimi. 14. ulusal metabolik hastalıklar ve beslenme kongresi 2017, (),-.
 26. Akgün, A., Mutlu, n., Yıldız, M., Önal, H., Akçay, t., (2016). lizinürik protein intoleransında total parenteral nutrisyonun önemi. 4. çocuk dostları kongresi 2016, (),-.
 27. Akgün, A., Mutlu, n., Önal, H., Akçay, t., Adal, S.E., (2015). Malignite olmaksızın yüksek PTHrP düzeyine bağlı hiperkalsiüri. 19. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi 2015, (),-.
 28. Doğan, b.b., Akgün, A., Yıldız, M., Aydın, b., Önal, H., Kimyongür, f., Adal, S.E., (2018). Enzim Replasman Tedavisi Almakta Olan Lizozomal Depo Hastalıkları: 15 Yıllık Deneyimimiz. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ 2018, (),-.
 29. Doğan, b.b., Akgün, A., Yıldız, M., Aydın, b., Ceylan, o., Önal, H., Adal, S.E., (2018). Enzim Replasman Tedavisi Alan Gaucher Hastalığı Tanılı Olgularımızın Değerlendirmesi: 15 Yıllık Bölümümüz Deneyim. 6. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ 2018, (),-.
 30. Doğan, b.b., Akgün, A., Yıldız, M., Aydın, b., Kahveci, e., Önal, H., Adal, S.E., (2018). Dizostozis Multipleks ve Hiperparatiroidizm: Mukolipidoz. 6. uluslararası katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi 2018, (),-.
 31. Akçay, t., Yıldız, M., Mete, f., Mutlu, n., Önal, H., Akgün, A., Taşkın, n., Akçağıl, ö., (2016). 46, XY cinsiyet gelişim bozukluğu olan 3 erkek kardeşte androjen reseptör gen analizi. 12. uludağ pediatri kış kongresi, (),-.
 32. Yıldız, M., Akçay, t., Mete, f., Akçağıl, ö., Mutlu, n., Önal, H., Akgün, A., Taşkın, n., (2016). Tip 1 diyabetli bir çocukta hipogliseminin nadir bir nedeni:ACE inhibitörü. 12. uludağ pediatri kış kongresi, (),-.

Üyelikler

 1. çocuk endokrinolojisi ve diyabet derneği