T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARATAŞ

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Koca, S.S., Karataş, A., Öz, B., Akar, Z.A., Dönder, E., , Geriatrik Romatoloji, Ankara: Türkiye Klinikleri, 2019, , 978-605-7597-44-1.
 2. Karataş, A., Koca, S.S., , Vakalar ile Klinik Romatoloji-1, BAYT bilimsel araştırmalar basın yayın ve tanıtım Ltd.Şti, 2019, 150, 978-605-80595-0-4.
 3. Koca, S.S., Karataş, A., , Romatoloji Vaka Derlemeleri VI, Bayt Yayın Hizmetleri, Tasarım ve Tanıtım Ltd. Şti, 2016, , 978-605-64857-3-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karasu, M., Karaca, Ö., Ulutaş, Z., Kobat, M.A., Kıvrak, T., Karataş, A., Koca, S.S., (2019). The relationship between systemic sclerosis and hypertension and ecocardiographıc findings. International Journal of Cardiology Research, (),18-21.
 2. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Uğur, K., Karataş, A., Aslan, S., Dönder, E., (2016). Primary Hepatic Hydatid Cysts Case Reports. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(),391-393.
 3. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Uğur, K., Dönder, E., (2016). Hypertriglyceridemia Induced Acute Pancreatitis Case Report. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(4),206-208.
 4. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Uğur, K., Dönder, E., (2016). Non Homogenous Filling Defect Related to Taenia saginata in the Common BileDuct Ductus choledochus A Case Report. Scholars Journal of Medical Case Reports, 4(),203-205.
 5. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Uğur, K., Karataş, A., Dönder, E., (2016). The Frequency of Gastroesophageal Reflux Symptoms in Patients with Type 2 Diabetic Neuropathic Pain. Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 4(),1837-1841.
 6. Balgetir, F., Demir, C.F., Karataş, A., Gönen, M., (2017). Behçet Hastalığının Atipik Prezantasyonu: ADEM Olgusu. FIRAT TIP DERGİSİ, 22(1),45-48.
 7. Öz, B., Karataş, A., Akar, Z.A., Koca, S.S., (2018). Obezite ve Kas-İskelet Sistemi. FIRAT TIP DERGİSİ, 23(3),42-47.
 8. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Özdemir, F.A., Aydın, S., Koca, S.S., (2018). Plasma ırısın and heat shock proteın 70 levels ın prımary raynaud’s phenomenon and systemıc sclerosıs. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5),3180-3184.
Ulusal
 1. Koca, S.S., Karataş, A., Öz, B., Akar, Z.A., Dönder, E., (2019). Geriatrik yaş grubunda başlayan sistemik skleroz. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ROMATOLOJİ, 1(),29-32.
 2. Önalan, E., Oral, a.ç., Oral, K., Aydın, S., Karataş, A., Dönder, E., (2019). Sklerodermalı Hastalarda Kan ve Tükürükte Sklerostin Düzeyleri. Fırat Medical Journal, 24(4),215-218.
 3. Karataş, A., Öz, B., Akar, Z.A., Dönder, E., Koca, S.S., (2019). Aksiyel Spondilartritlerin Tanı ve Tedavisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 33(2),119-124.
 4. Yolbaş, S., Karataş, A., Gözel, N., Koca, S.S., (2018). İlaca Bağlı Lupus. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ROMATOLOJİ, (),83-90.
 5. Kurtoğlu, Ş., Gözel, N., Atmaca, M., Karataş, A., Koca, S.S., (2016). The Levels of Depression and Anxiety Among Undergraduate Students at Firat University Faculty of Medicine. Turkish Medical Student Journal, 3(),9-13.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karataş, A., Öz, B., Dalkılıç, H.E., Can, G., Pehlivan, Y., Şenel, S., Yazıcı, A., Inanç, G.N., Ertürk, Z., Cefle, A., Akar, S., Koca, S.S., Birlik, A.M., Önen, F., (2018). Cigarette Smoking Does Not Affect Treatment Response to Tofacitinib in Rheumatoid Arthritis. ACR/ARHP 2018, 70(s9),-.
 2. Karataş, A., Gözel, N., (2019). İNFLAMATUAR MİYOZİTTE İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ SEÇENEĞİ VE AKCİĞER TUTULUMU İLE KREATİN KİNAZ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2nd International Health Sciences and Life Congress, (),-.
 3. Gözel, N., Karataş, A., (2019). SERUM SKLEROSTİN DÜZEYLERİ SKLERODERMA TANILI HASTALARDA DEĞİŞİYOR MU?. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, (),-.
 4. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., (2018). Sistemik Skleroziste İntersitisyel Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. 1st International Health Science And Life Congress, (),-.
 5. Koca, S.S., Öz, B., Karataş, A., Dalkılıç, H.E., Can, G., Pehlivan, Y., Şenel, S., Yazıcı, A., Inanç, G.N., Çefle, A., Ertürk, Z., Akar, S., Yağız, B., Göker, B., Birlik, A.M., Önen, F., (2018). Concomıtant Use of Cortıcosteroıds at The Baselıne Does Not Affect The Drug Survıval of Abatacept In Rheumatoıd Arthrıtıs. EULAR 2018, 77(),-.
 6. Koca, S.S., Karataş, A., Ömercikoğlu, Z., Erman, F., Şahin, K., (2016). Dickkopf Related Protein 1 and Sclerostin Levels in Systemic Lupus Erythematosus............. 10th European Lupus Meeting, 34(),-.
 7. Çakırer, M., Karataş, A., Dağlı, A.F., Tuzcu, M., Gözel, N., Şahin, K., Koca, S.S., (2017). Sorafenib Ameliorates Arthritis in The Collagen Induced Arthritis Experimental Model.. 4. International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, (),-.
 8. Öz, B., Karataş, A., Ömercikoğlu, Z., Çatak, O., Gözel, N., Çur, S., Dönder, E., Koca, S.S., (2017). RAPID3 Score Can Predict Disease Activity in Primary Sjögren’s Syndrome. Annual European Congress of Rheumatology, 16(),-.
 9. Koca, S.S., Karataş, A., Öz, B., Dalkılıç, H.E., Can, G., Pehlivan, Y., Yazıcı, A., Inanç, G.N., Çefle, A., Ertürk, Z., Şenel, S., Birlik, A.M., Akkoç, N., Önen, F., (2018). Body Mass Index Does Not Affect Response to Rituximab in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results from Turkbio Registry.. ACR/ARHP Scientific Meeting, 69(S10),-.
 10. Inanç, G.N., Özen, G., Yalçınkaya, Y., Dalkılıç, H.E., Koca, S.S., Can, G., Karataş, A., Pehlivan, Y., Yazıcı, A., Çefle, A., Tufan, A., Akar, S., Şenel, S., Öz, B., Akkoç, N., Önen, F., (). Is There Any Difference in RA Patients for Methotrexate Use Vs. Leflunomide Use As a Concomitant Treatment with Biological and Targeted Synthetic Dmards in Turkbio Registry. ACR/ARHP Scientific Meeting, 69(S10),-.
 11. Inanç, G.N., Ertürk, Z., Özen, G., Dalkılıç, H.E., Koca, S.S., Can, G., Karataş, A., Pehlivan, Y., Yazıcı, A., Çefle, A., Akar, S., Şenel, S., Öz, B., Akkoç, N., Direskeneli, R.H., Önen, F., (2017). Investigation of Poor Prognostic Factors Among Rheumatoid Arthritis Patients in Turkbio Registry. ACR/ARHP Scientific Meeting, (),-.
 12. Ömercikoğlu, Z., Karataş, A., Çatak, O., Öz, B., Erman, F., Şahin, K., Dağlı, A.F., Gözel, N., Koca, S.S., (2017). WNT/Β-Catenin Pathway is Affected in Primary Sjögren’s Syndrome. Annual European Congress of Rheumatology, (),-.
 13. Ömercikoğlu, Z., Karataş, A., Erman, F., Şahin, K., Koca, S.S., (2016). Decrased Dickkopf Related Protein 1 and Sclerostın Levels in Primary Sjögren’s Syndrome. 18th Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress., (),-.
 14. Öz, B., Karataş, A., (2017). Primer Sjögren Sendrom’unda Atipik Prezentasyon Akut Transverse Miyelit. II. International Academic Research Congress, (),-.
 15. Karataş, A., Öz, B., (2017). Romatoid Artrit ile 2. ve 4. Parmak Uzunluk İlişkisi. II. International Academic Research Congress, (),-.
Ulusal
 1. Karataş, A., (2019). Kreatin Kinaz Yüksekliği Olan Hastaya Yaklaşım Ve İnflamatuar Miyopatiler. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 2. Karataş, A., Koca, S.S., Yalnız, M., Gözel, N., (2015). Vaka sunumu Sistemik Skleroza Sekonder Pulmoner Hipertansiyon ve Koledokolitiazis Birlikteliği. Türkiye Romatoloji Derneği, İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı-2, (),-.
 3. Melek, E., Karataş, A., Akgöl, G., Gülkesen, A., Gözel, N., Koca, S.S., (2016). Ankilozan Spondilit Postürü ile Başvuran Bir Olgu:Okranoz. .Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu., (),-.
 4. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (2016). Primer Raynaud Fenomeni ve Sistemik Sklerozise Sekonder Raynaud Fenomeninde Serum Urotensin II Düzeyleri.. 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi., (),-.
 5. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit.. Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit., (),-.
 6. Karataş, A., Çiçek, S., Tunç, N., Gözel, N., Koca, S.S., (2016). Romatoid Artrit ve İdiyopatik Portal Hipertansiyon Birlikteliği.. 6. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı, (),-.
 7. Karataş, A., Gözel, N., Üçer, Ö., Demir, B., Koca, S.S., (2016). Cilt Döküntüleri ile Başvuran Romatoid Artrit Tanılı bir Olgu Kaposi Sarkomu. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu., (),-.
 8. Karataş, A., Gözel, N., Akgöl, G., Gülkesen, A., Koca, S.S., (2016). Kronik Nazal Akıntı ile Başvuran Granülomatoz Polianjiitli Bir Olgu.. 6.Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu., (),-.
 9. Gözel, N., Karataş, A., Yardım, M., Kınacı, M.S., Ulu, R., Kılınç, F., Dönder, E., Aydın, S., Koca, S.S., (2016). Primer ve Sekonder Raynaud Fenomeninde Serum İrisin Düzeyi.. 17.Ulusal Romatoloji Kongresi., (),-.
 10. Inanç, G.N., Özen, G., Yalçınkaya, Y., Dalkılıç, H.E., Koca, S.S., Can, G., Karataş, A., Pehlivan, Y., Yazıcı, A., Çefle, A., Tufan, A., Akar, S., Şenel, S., Öz, B., Akkoç, N., Önen, F., (2017). Biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ilaç tedavileri alan romatoid artritli hastalarda birlikte kullanılan metotreksat veya leflunomid tedavileri arasında fark var mı?. XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 11. Inanç, G.N., Ertürk, Z., Özen, G., Dalkılıç, H.E., Koca, S.S., Yalçınkaya, Y., Can, G., Karataş, A., Pehlivan, Y., Yazıcı, A., Çefle, A., Akar, S., Şenel, S., Öz, B., Akkoç, N., Direskeneli, R.H., Önen, F., (2017). TÜRKBİO kayıt kütüğündeki romatoid artrit hastarında kötü prognostik faktörlerin araştırılması.. XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 12. Karataş, A., Öz, B., Gözel, N., Koca, S.S., (2017). Ankilozan Spondilitten Enteropatik Artrite: Olgu Sunumu. Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu, (),-.
 13. Özkaya, M., Karataş, A., Öz, B., Koca, S.S., (2017). Sistemik Lupus Eritematozda Menapozun Hastalık Aktivitesine Etkisi. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu., (),-.
 14. Öz, B., Karataş, A., Akar, Z.A., Koca, S.S., (2018). Nadir bir SpA taklitçisi: Gebelik ve laktasyon ilişkili osteoporoz.. XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 15. Karataş, A., Öz, B., Akar, Z.A., Koca, S.S., (2018). Nadir görülen bir hastalık: Primer lokalize kutanöz amiloidoz.. XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 16. Öz, B., Karataş, A., Akar, Z.A., Koca, S.S., (2018). Syringomyeli ile komplike olan ankilozan spondilit vakası.. Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu., (),-.
 17. Karataş, A., Öz, B., Akar, Z.A., Koca, S.S., (2018). Granülamatöz polianjiitli bir hastanın nadir görülen santral sinir sitemi ve kardiyak tutulum prezentasyonu.. Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu., (),-.
 18. Uğur, K., Yardım, M., Kılınç, F., Karataş, A., Aydın, S., (2018). Bir Klinik Veri: Gebelerde Gestasyonel Diabetes Mellitus Tarama Sonuçları. 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (),-.
 19. Aykut, E., Karataş, A., Koca, S.S., (2018). Anti-Tnf Tedavisiyle İlişkili Lupus Hastalığı. 5. Fırat Romatoloji Sempozyumu., (),-.
 20. Gözcü, E., Karataş, A., Öz, B., (2018). Sistemik Lupus Eritematoz Tanısı Kadınlara Göre Erkeklerde Daha Erken. 5. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 21. Özkan, F.E., Karataş, A., (2019). Behçet Hastalığı: Başvuru Yakınması İshal ve Artrit. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu., (),-.
 22. Aslan, M., Karataş, A., (2019). Romatoid Artirit Hastalarında Helicobacter Pylori Enfeksiyon Sıklığı. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 23. Kılınç, F., Öz, B., Gözel, N., Uğur, K., Karataş, A., (2019). Kreatin Kinaz Yüksekliği ile Hospitalize Edilen Travmaya Bağlı Panhipoptiutarizm Olgusu. 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., (),-.
 24. Karataş, A., Öz, B., Koca, S.S., (2018). Spondiloartrit Tanılı Hastalarda Klinik Zaman İçinde Değişebilir. 5. İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı, (),-.
 25. Uğur, K., Özercan, A.M., Karataş, A., (2018). Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Roma IV Kriterlerine Göre İBS Sıklığı. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 26. Karataş, A., Gözel, N., (2018). Behçet Hastalarının İntestinal Tutulum Açısından Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 27. Öz, B., Karataş, A., Gözel, N., (2017). Konsültasyon Var?. 1. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, (),-.
 28. Karataş, A., Öz, B., (2017). Abataseptin Subkutan ve İntravenöz Uygulamaları Benzer Etkinlik Sergilemektedir. 1. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, (),-.
 29. Gözel, N., Karataş, A., (2017). Sistemik Lupus Eritematoz ve Sjögren Tanılı Hastalarda Platelet Sayısı, Kan Kırmızı Hücre Dağılımı, Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmindeki Değişimler. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 30. Uğur, K., Karataş, A., (2018). Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda 2016 Kriterlerine Göre Fibromyalji Sendromu Sıklığı. 5. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 31. Aykaç, K.N., Karataş, A., (2019). İnflamatuar Barsak Hastalığı ve Sakroiliit Arasındaki İlişki. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 32. Karataş, A., (2019). Morfea. Sistemik Skleroz Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Sjogren, Romatoid Artrit ve Behçet Hastalarında BK Virusun Real Time PCR Yöntemiyle Sero-Epidemiyolojik Olarak Araştırılması, 30.01.2018-
 2. İdiopatik granulomatoz mastit ile LL-37 arasındaki ilişki., 17.04.2019-
 3. Bleomisin ile uyarılmış deneysel skleroderma modelinde secukinumab ve metformin tedavilerinin etkinliği, 20.03.2018-18.04.2019
 4. Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında saf ses ve yüksek frekans ile işitmenin değerlendirilmesi, 11.03.2016-29.03.2017
 5. Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında saf ses ve yüksek frekans ile işitmenin değerlendirilmesi, 11.03.2016-29.03.2017